Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "question" into Hungarian language

A "kérdés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Question

[Kérdés]
/kwɛsʧən/

noun

1. An instance of questioning

 • "There was a question about my training"
 • "We made inquiries of all those who were present"
  synonym:
 • question
 • ,
 • inquiry
 • ,
 • enquiry
 • ,
 • query
 • ,
 • interrogation

1. Kihallgatási eset

 • "Kérdés merült fel az edzésemmel kapcsolatban"
 • "Mindazokat, akik jelen voltak, megkérdeztük"
  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • vizsgálat
 • ,
 • lekérdezés
 • ,
 • kihallgatás

2. The subject matter at issue

 • "The question of disease merits serious discussion"
 • "Under the head of minor roman poets"
  synonym:
 • question
 • ,
 • head

2. A vitatott téma

 • "A betegség kérdése komoly vitát érdemel"
 • "Kisebb római költők feje alatt"
  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • fej

3. A sentence of inquiry that asks for a reply

 • "He asked a direct question"
 • "He had trouble phrasing his interrogations"
  synonym:
 • question
 • ,
 • interrogation
 • ,
 • interrogative
 • ,
 • interrogative sentence

3. Vizsgálati ítélet, amely választ kér

 • "Közvetlen kérdést tett fel"
 • "Nehézségei voltak a kihallgatások megfogalmazásával"
  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • kihallgatás
 • ,
 • interrogeratív
 • ,
 • kihallgatási mondat

4. Uncertainty about the truth or factuality or existence of something

 • "The dubiousness of his claim"
 • "There is no question about the validity of the enterprise"
  synonym:
 • doubt
 • ,
 • dubiousness
 • ,
 • doubtfulness
 • ,
 • question

4. Bizonytalanság valami igazságával, tényszerűségével vagy létezésével kapcsolatban

 • "Igényének kétessége"
 • "Nem kérdés a vállalkozás érvényességéről"
  szinonimája:
 • kétség
 • ,
 • kétes
 • ,
 • kérdés

5. A formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote

 • "He made a motion to adjourn"
 • "She called for the question"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • question

5. Hivatalos cselekvési javaslat egy tanácsadó közgyűlés számára megvitatás és szavazás céljából

 • "Elhalasztási indítványt nyújtott be"
 • "Felhívta a kérdést"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • kérdés

6. An informal reference to a marriage proposal

 • "He was ready to pop the question"
  synonym:
 • question

6. Informális hivatkozás a házassági javaslatra

 • "Kész volt feltenni a kérdést"
  szinonimája:
 • kérdés

verb

1. Challenge the accuracy, probity, or propriety of

 • "We must question your judgment in this matter"
  synonym:
 • question
 • ,
 • oppugn
 • ,
 • call into question

1. Megkérdőjelezi a pontosságát, pontosságát vagy megfelelőségét

 • "Meg kell kérdőjeleznünk az ön ítéletét ebben a kérdésben"
  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • Oppugn

2. Pose a series of questions to

 • "The suspect was questioned by the police"
 • "We questioned the survivor about the details of the explosion"
  synonym:
 • interrogate
 • ,
 • question

2. Kérdéseket tegyen fel

 • "A gyanúsítottat a rendõrség kihallgatta"
 • "Megkérdeztük a túlélőt a robbanás részleteiről"
  szinonimája:
 • kihallgat
 • ,
 • kérdés

3. Pose a question

  synonym:
 • question
 • ,
 • query

3. Kérdést vet fel

  szinonimája:
 • kérdés
 • ,
 • lekérdezés

4. Conduct an interview in television, newspaper, and radio reporting

  synonym:
 • interview
 • ,
 • question

4. Interjút készít televízióban, újságokban és rádióban

  szinonimája:
 • interjú
 • ,
 • kérdés

5. Place in doubt or express doubtful speculation

 • "I wonder whether this was the right thing to do"
 • "She wondered whether it would snow tonight"
  synonym:
 • wonder
 • ,
 • question

5. Helyezze kétségbe vagy fejezze ki a kétes spekulációt

 • "Kíváncsi vagyok, hogy ez volt-e a helyes cselekedet"
 • "Azon tűnődött, vajon havazik-e ma este"
  szinonimája:
 • csoda
 • ,
 • kérdés

Examples of using

Answer my question.
Válaszoljanak a kérdésemre!
Answer my question.
Válaszoljatok a kérdésemre!
Answer my question.
Válaszoljon a kérdésemre!