Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quartet" into Hungarian language

A "kvartett" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Quartet

[kvartett]
/kwɔrtɛt/

noun

1. The cardinal number that is the sum of three and one

  synonym:
 • four
 • ,
 • 4
 • ,
 • IV
 • ,
 • tetrad
 • ,
 • quatern
 • ,
 • quaternion
 • ,
 • quaternary
 • ,
 • quaternity
 • ,
 • quartet
 • ,
 • quadruplet
 • ,
 • foursome
 • ,
 • Little Joe

1. A bíboros szám, amely három és egy összege

  szinonimája:
 • négy
 • ,
 • 4
 • ,
 • IV
 • ,
 • Tetrad
 • ,
 • kvatern
 • ,
 • quaternion
 • ,
 • kvaterner
 • ,
 • quadity
 • ,
 • kvartett
 • ,
 • négyszögletű
 • ,
 • négyes
 • ,
 • Kis Joe

2. Four performers or singers who perform together

  synonym:
 • quartet
 • ,
 • quartette

2. Négy előadóművész vagy énekes, akik együtt fellépnek

  szinonimája:
 • kvartett

3. A set of four similar things considered as a unit

  synonym:
 • quartet
 • ,
 • quartette
 • ,
 • quadruplet
 • ,
 • quadruple

3. Négy hasonló dolog halmaza, amelyet egységnek tekintünk

  szinonimája:
 • kvartett
 • ,
 • négyszögletű
 • ,
 • négyszeres

4. Four people considered as a unit

 • "He joined a barbershop quartet"
 • "The foursome teed off before 9 a.m."
  synonym:
 • quartet
 • ,
 • quartette
 • ,
 • foursome

4. Négy ember egységnek tekinthető

 • "Csatlakozott egy fodrász kvartetthez"
 • "A négyes délután 9 óra előtt elindult."
  szinonimája:
 • kvartett
 • ,
 • négyes

5. A musical composition for four performers

  synonym:
 • quartet
 • ,
 • quartette

5. Zenei kompozíció négy előadó számára

  szinonimája:
 • kvartett