Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "purpose" into Hungarian language

A "cél" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Purpose

[Cél]
/pərpəs/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. A tervezett eredmény, amely irányítja a tervezett intézkedéseket

 • "Új fordítás szándéka volt"
 • "A jó szándékok nem elegendőek"
 • "Azzal a tudatos céllal jött létre, hogy kielégítse az azonnali igényeket"
 • "Nem titkolta terveit"
  szinonimája:
 • cél
 • ,
 • szándék
 • ,
 • dizájn

2. What something is used for

 • "The function of an auger is to bore holes"
 • "Ballet is beautiful but what use is it?"
  synonym:
 • function
 • ,
 • purpose
 • ,
 • role
 • ,
 • use

2. Mire használják valamit

 • "Egy csiga funkciója lyukak fúrása"
 • "A balett gyönyörű, de mi az haszna?"
  szinonimája:
 • funkció
 • ,
 • cél
 • ,
 • szerepe
 • ,
 • használat

3. The quality of being determined to do or achieve something

 • Firmness of purpose
 • "His determination showed in his every movement"
 • "He is a man of purpose"
  synonym:
 • determination
 • ,
 • purpose

3. Annak minősége, hogy elhatározunk valamit tenni vagy elérni

 • A cél szilárdsága
 • "Határozottsága minden mozdulatában megmutatkozott"
 • "Célú ember"
  szinonimája:
 • meghatározás
 • ,
 • cél

verb

1. Propose or intend

 • "I aim to arrive at noon"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • purpose
 • ,
 • purport
 • ,
 • propose

1. Javaslatot tesz vagy szándékozik

 • "Délben érkezem"
  szinonimája:
 • cél
 • ,
 • Purport
 • ,
 • javasol

2. Reach a decision

 • "He resolved never to drink again"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • resolve

2. Döntést hozni

 • "Úgy döntött, hogy soha többé nem iszik"
  szinonimája:
 • cél
 • ,
 • megoldja

Examples of using

For what purpose?
Mi célból?
The propagandist's purpose is to make one set of people forget that certain other sets of people are human.
A propagandistának az a célja, hogy az emberek egyik csoportjával elfeledtesse azt, hogy a másik csoport is emberi lényekből áll.
She dropped her handkerchief on purpose to draw his attention.
Szándékosan ejtette el zsebkendőjét, hogy felhívja az ő figyelmét.