Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "proximity" into Hungarian language

A "közelség" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Proximity

[Közelség]
/prɑksɪməti/

noun

1. The property of being close together

  synonym:
 • proximity
 • ,
 • propinquity

1. A közelség tulajdonsága

  szinonimája:
 • közelség
 • ,
 • propinquity

2. The region close around a person or thing

  synonym:
 • proximity

2. Egy ember vagy dolog körül közeli régió

  szinonimája:
 • közelség

3. A gestalt principle of organization holding that (other things being equal) objects or events that are near to one another (in space or time) are perceived as belonging together as a unit

  synonym:
 • proximity
 • ,
 • law of proximity

3. A szervezet gesztalt elve, amely szerint a ( más dolgok egyenlőek ) tárgyak vagy események, amelyek közel vannak egymáshoz ( térben vagy időben ) egységként tartoznak

  szinonimája:
 • közelség
 • ,
 • a közelség törvénye

Examples of using

Blind people sometimes develop a compensatory ability to sense the proximity of objects around them.
A vakok néha helyettes képességet fejlesztenek, hogy megérezzék a körülöttük lévő tárgyak közelségét.