Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "property" into Hungarian language

A "vagyon" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Property

[Ingatlan]
/prɑpərti/

noun

1. Something owned

 • Any tangible or intangible possession that is owned by someone
 • "That hat is my property"
 • "He is a man of property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • belongings
 • ,
 • holding

1. Valami tulajdonában van

 • Bármilyen tárgyi vagy immateriális birtok, amely valaki tulajdonában van
 • "Ez a kalap az én tulajdonom"
 • "Vagyoni ember"
  szinonimája:
 • ingatlan
 • ,
 • holmies
 • ,
 • gazdaság

2. A basic or essential attribute shared by all members of a class

 • "A study of the physical properties of atomic particles"
  synonym:
 • property

2. Alapvető vagy alapvető tulajdonság, amelyet az osztály minden tagja megoszt

 • "Az atomrészecskék fizikai tulajdonságainak vizsgálata"
  szinonimája:
 • ingatlan

3. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

3. Egy adott célra elkülönített terület

 • "Ki birtokolja ezt a helyet?"
 • "Az elnök aggódott a fehér házon kívüli ingatlan miatt"
  szinonimája:
 • hely
 • ,
 • ingatlan

4. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

4. Olyan konstrukció, amely alapján tárgyakat vagy egyéneket lehet megkülönböztetni

 • "Az önbizalom nem elbűvölő tulajdonság"
  szinonimája:
 • ingatlan
 • ,
 • attribútum
 • ,
 • dimenzió

5. Any movable articles or objects used on the set of a play or movie

 • "Before every scene he ran down his checklist of props"
  synonym:
 • property
 • ,
 • prop

5. Bármilyen mozgatható cikk vagy tárgy, amelyet egy játék vagy film halmazán használnak

 • "Minden jelenet előtt lerohant a kellékek ellenőrző listájáról"
  szinonimája:
 • ingatlan
 • ,
 • prop

Examples of using

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
Mindenkinek joga van tulajdont birtokolni akár egyedül, akár másokkal együtt.
This land is my property.
Ez a föld az én tulajdonom.