Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Primitive magyar nyelvre

EnglishHungarian

Primitive

/prɪmətɪv/

noun

1. A person who belongs to an early stage of civilization

  synonym:
 • primitive
 • ,
 • primitive person

1. Olyan személy, aki a civilizáció korai szakaszába tartozik

szinonimája:
 • primitív,
 • primitív személy

2. A mathematical expression from which another expression is derived

  synonym:
 • primitive

2. Matematikai kifejezés, amelyből egy másik kifejezés származik

szinonimája:
 • primitív

3. A word serving as the basis for inflected or derived forms

 • "`pick' is the primitive from which `picket' is derived"
  synonym:
 • primitive

3. Egy szó, amely alapul szolgál a beszivárogtatott vagy származtatott formák számára

 • "Válogatás "az a primitív, amelyből a" kiskapu "származik"
szinonimája:
 • primitív

adjective

1. Belonging to an early stage of technical development

 • Characterized by simplicity and (often) crudeness
 • "The crude weapons and rude agricultural implements of early man"
 • "Primitive movies of the 1890s"
 • "Primitive living conditions in the appalachian mountains"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • primitive
 • ,
 • rude

1. A műszaki fejlődés korai szakaszába tartozik

 • Az egyszerűség és a ( gyakran ) durvaság jellemzi
 • "A korai ember nyers fegyverei és durva mezőgazdasági eszközei"
 • "Az 1890-es évek primitív filmjei"
 • "Primitív életkörülmények az appalache-hegységben"
szinonimája:
 • nyers,
 • primitív,
 • durva

2. Little evolved from or characteristic of an earlier ancestral type

 • "Archaic forms of life"
 • "Primitive mammals"
 • "The okapi is a short-necked primitive cousin of the giraffe"
  synonym:
 • archaic
 • ,
 • primitive

2. Kevéssé fejlődött ki vagy jellemző egy korábbi ősi típusra

 • "Élet archaikus formái"
 • "Primitív emlősök"
 • "Az okapi a zsiráf rövid nyakú primitív unokatestvére"
szinonimája:
 • archaikus,
 • primitív

3. Used of preliterate or tribal or nonindustrial societies

 • "Primitive societies"
  synonym:
 • primitive

3. Preliteratív, törzsi vagy nem ipari társadalmakban használják

 • "Primitív társadalmak"
szinonimája:
 • primitív

4. Of or created by one without formal training

 • Simple or naive in style
 • "Primitive art such as that by grandma moses is often colorful and striking"
  synonym:
 • primitive
 • ,
 • naive

4. Vagy formális képzés nélkül létrehozva

 • Egyszerű vagy naiv stílusban
 • "Az olyan primitív művészet, mint amilyen a mózes nagymama, gyakran színes és feltűnő"
szinonimája:
 • primitív,
 • naiv