Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prayer" into Hungarian language

Fordítás jelentése & az „ima“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Prayer

[Imádság]
/prɛr/

noun

1. The act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving)

 • "The priest sank to his knees in prayer"
  synonym:
 • prayer
 • ,
 • supplication

1. Az istenséggel való kommunikáció aktusa (különösen könyörgésként, imádatként, bűnbánatként vagy hálaadásként)

 • "„a pap térdre rogyott az imában“"
  szinonimája:
 • ima
 • ,
 • könyörgés

2. Reverent petition to a deity

  synonym:
 • prayer
 • ,
 • petition
 • ,
 • orison

2. Tiszteletteljes kérvény egy istenséghez

  szinonimája:
 • ima
 • ,
 • petíció
 • ,
 • orison

3. Earnest or urgent request

 • "An entreaty to stop the fighting"
 • "An appeal for help"
 • "An appeal to the public to keep calm"
  synonym:
 • entreaty
 • ,
 • prayer
 • ,
 • appeal

3. Komoly vagy sürgős kérés

 • "„könyörgés a harcok leállítására“"
 • "„segélykérés“"
 • "„felhívás a nyilvánossághoz, hogy maradjanak nyugodtak“"
  szinonimája:
 • könyörgés
 • ,
 • ima
 • ,
 • fellebbezés

4. A fixed text used in praying

  synonym:
 • prayer

4. Az imádkozás során használt rögzített szöveg

  szinonimája:
 • ima

5. Someone who prays to god

  synonym:
 • prayer
 • ,
 • supplicant

5. Valaki, aki imádkozik istenhez

  szinonimája:
 • ima
 • ,
 • kérő

Examples of using

What is the most powerful prayer in the world?
Mi a legerősebb ima a világon?