Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pragmatic" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „pragmatikus“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Pragmatic

[Pragmatikus]
/prægmætɪk/

noun

1. An imperial decree that becomes part of the fundamental law of the land

  synonym:
 • pragmatic sanction
 • ,
 • pragmatic

1. Birodalmi rendelet, amely az ország alaptörvényének részévé válik

  szinonimája:
 • pragmatikus szankció
 • ,
 • pragmatikus

adjective

1. Concerned with practical matters

 • "A matter-of-fact (or pragmatic) approach to the problem"
 • "A matter-of-fact account of the trip"
  synonym:
 • matter-of-fact
 • ,
 • pragmatic
 • ,
 • pragmatical

1. Gyakorlati kérdésekkel foglalkozik

 • "„a probléma tárgyilagos (vagy pragmatikus) megközelítése“"
 • "„az utazás tárgyilagos beszámolója“"
  szinonimája:
 • tárgyilagos
 • ,
 • pragmatikus

2. Of or concerning the theory of pragmatism

  synonym:
 • pragmatic
 • ,
 • pragmatical

2. A pragmatizmus elméletéről vagy azzal kapcsolatban

  szinonimája:
 • pragmatikus

3. Guided by practical experience and observation rather than theory

 • "A hardheaded appraisal of our position"
 • "A hard-nosed labor leader"
 • "Completely practical in his approach to business"
 • "Not ideology but pragmatic politics"
  synonym:
 • hardheaded
 • ,
 • hard-nosed
 • ,
 • practical
 • ,
 • pragmatic

3. Gyakorlati tapasztalat és megfigyelés vezérli, nem pedig elmélet

 • "„álláspontunk keményfejű értékelése“"
 • "„kemény orrú munkásvezér“"
 • "„teljesen gyakorlatias az üzlethez való hozzáállásában“"
 • "„nem ideológia, hanem pragmatikus politika“"
  szinonimája:
 • keményfejű
 • ,
 • kemény orrú
 • ,
 • gyakorlatias
 • ,
 • pragmatikus