Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "practice" into Hungarian language

A "gyakorlat" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Practice

[Gyakorlat]
/præktəs/

noun

1. A customary way of operation or behavior

 • "It is their practice to give annual raises"
 • "They changed their dietary pattern"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • pattern

1. Szokásos működési vagy viselkedési mód

 • "Gyakorlatuk az, hogy éves emeléseket adnak"
 • "Megváltoztatta étkezési mintájukat"
  szinonimája:
 • gyakorlat
 • ,
 • minta

2. Systematic training by multiple repetitions

 • "Practice makes perfect"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • drill
 • ,
 • practice session
 • ,
 • recitation

2. Szisztematikus képzés több ismétléssel

 • "A gyakorlat tökéletes"
  szinonimája:
 • gyakorlat
 • ,
 • fúró
 • ,
 • gyakorlati ülés
 • ,
 • szavalás

3. Translating an idea into action

 • "A hard theory to put into practice"
 • "Differences between theory and praxis of communism"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • praxis

3. Egy ötlet megvalósítása cselekvésre

 • "Kemény elmélet a gyakorlatba"
 • "Különbségek az elmélet és a kommunizmus gyakorlata között"
  szinonimája:
 • gyakorlat
 • ,
 • Praxis

4. The exercise of a profession

 • "The practice of the law"
 • "I took over his practice when he retired"
  synonym:
 • practice

4. Szakma gyakorlása

 • "A törvény gyakorlata"
 • "Vettem át gyakorlását, amikor visszavonult"
  szinonimája:
 • gyakorlat

5. Knowledge of how something is usually done

 • "It is not the local practice to wear shorts to dinner"
  synonym:
 • practice

5. Annak ismerete, hogy valami általában hogyan történik

 • "Nem a helyi gyakorlat rövidnadrágot viselni vacsorára"
  szinonimája:
 • gyakorlat

verb

1. Carry out or practice

 • As of jobs and professions
 • "Practice law"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • practise
 • ,
 • exercise
 • ,
 • do

1. Gyakorolni vagy gyakorolni

 • A munkahelyek és a foglalkozások szempontjából
 • "Gyakorlati törvény"
  szinonimája:
 • gyakorlat
 • ,
 • gyakorlás
 • ,
 • csinál

2. Learn by repetition

 • "We drilled french verbs every day"
 • "Pianists practice scales"
  synonym:
 • drill
 • ,
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • practise

2. Tanulás ismétléssel

 • "Minden nap fúrtunk francia igeket"
 • "A zongoristák gyakorolják a skálákat"
  szinonimája:
 • fúró
 • ,
 • gyakorlat
 • ,
 • gyakorlás

3. Engage in a rehearsal (of)

  synonym:
 • rehearse
 • ,
 • practise
 • ,
 • practice

3. Vegyen részt a ( próba )

  szinonimája:
 • próba
 • ,
 • gyakorlás
 • ,
 • gyakorlat

4. Avail oneself to

 • "Apply a principle"
 • "Practice a religion"
 • "Use care when going down the stairs"
 • "Use your common sense"
 • "Practice non-violent resistance"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • apply
 • ,
 • use

4. Élj vele

 • "Alkalmazzon egy elvet"
 • "Vallás gyakorlása"
 • "Gondoskodjon, amikor lemegy a lépcsőn"
 • "Használja a józan észét"
 • "Gyakorlat erőszakmentes ellenállás"
  szinonimája:
 • gyakorlat
 • ,
 • alkalmaz
 • ,
 • használat

5. Engage in or perform

 • "Practice safe sex"
 • "Commit a random act of kindness"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • practice

5. Részt venni vagy végrehajtani

 • "Gyakorlatilag biztonságos szex"
 • "Véletlenszerű cselekedet elkövetése"
  szinonimája:
 • elkötelezi magát
 • ,
 • gyakorlat

Examples of using

The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.
Az Európai Uniónak 23, elméletileg egyenjogú, hivatalos nyelve, de gyakorlatilag csak 3 munkanyelve van: az angol, a francia és a német.