Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "powerful" into Hungarian language

A "hatalmas" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Powerful

[Erőteljes]
/paʊərfəl/

adjective

1. Having great power or force or potency or effect

 • "The most powerful government in western europe"
 • "His powerful arms"
 • "A powerful bomb"
 • "The horse's powerful kick"
 • "Powerful drugs"
 • "A powerful argument"
  synonym:
 • powerful

1. Nagy erővel vagy erővel, erővel vagy hatással

 • "Nyugat-európa legerősebb kormánya"
 • "Erős karjai"
 • "Erős bomba"
 • "A ló hatalmas rúgása"
 • "Hatalmas drogok"
 • "Erős érv"
  szinonimája:
 • hatalmas

2. Strong enough to knock down or overwhelm

 • "A knock-down blow"
  synonym:
 • knock-down(a)
 • ,
 • powerful

2. Elég erős ahhoz, hogy leütötte vagy túlterhelje

 • "Leütési ütés"
  szinonimája:
 • leütés ( a )
 • ,
 • hatalmas

3. Having great influence

  synonym:
 • potent
 • ,
 • powerful

3. Nagy befolyással rendelkezik

  szinonimája:
 • erős
 • ,
 • hatalmas

4. (of a person) possessing physical strength and weight

 • Rugged and powerful
 • "A hefty athlete"
 • "A muscular boxer"
 • "Powerful arms"
  synonym:
 • brawny
 • ,
 • hefty
 • ,
 • muscular
 • ,
 • powerful
 • ,
 • sinewy

4. ( fizikai erővel és súlyú )

 • Robusztus és erős
 • "Egy izmos sportoló"
 • "Izmos ökölvívó"
 • "Hatalmas fegyverek"
  szinonimája:
 • Brawny
 • ,
 • izmos
 • ,
 • hatalmas
 • ,
 • Sinewy

5. Displaying superhuman strength or power

 • "Herculean exertions"
  synonym:
 • herculean
 • ,
 • powerful

5. Emberfeletti erő vagy hatalom megjelenítése

 • "Herculean erőfeszítések"
  szinonimája:
 • Herculean
 • ,
 • hatalmas

adverb

1. (southern regional intensive) very

 • To a great degree
 • "The baby is mighty cute"
 • "He's mighty tired"
 • "It is powerful humid"
 • "That boy is powerful big now"
 • "They have a right nice place"
 • "They rejoiced mightily"
  synonym:
 • mighty
 • ,
 • mightily
 • ,
 • powerful
 • ,
 • right

1. ( déli regionális intenzív ) nagyon

 • Nagy mértékben
 • "A baba hatalmas aranyos"
 • "Hatalmas fáradt"
 • "Erős nedves"
 • "Ez a fiú most nagy hatalmas"
 • "Megfelelő szép helyük van"
 • "Hatalmasan örültek"
  szinonimája:
 • hatalmas
 • ,
 • hatalmasan
 • ,
 • jobb

Examples of using

What is the most powerful prayer in the world?
Mi a legerősebb ima a világon?
What is the most powerful sentence in the world?
Mi a legerősebb mondat a világon?