Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Pose magyar nyelvre

EnglishHungarian

Pose

/poʊz/

noun

1. Affected manners intended to impress others

 • "Don't put on airs with me"
  synonym:
 • airs
 • ,
 • pose

1. Az érintett modor mások benyomására szolgál

 • "Ne vegyen levegőt velem"
szinonimája:
 • levegők,
 • pózol

2. A posture assumed by models for photographic or artistic purposes

  synonym:
 • pose

2. Olyan testtartás, amelyet modellek feltételeznek fényképészeti vagy művészeti célokra

szinonimája:
 • pózol

3. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

3. Szándékos színlelés vagy túlzott megjelenítés

szinonimája:
 • szeretet,
 • mandarizmus,
 • pózol,
 • befolyásoló

verb

1. Introduce

 • "This poses an interesting question"
  synonym:
 • present
 • ,
 • pose

1. Bevezet

 • "Ez érdekes kérdést vet fel"
szinonimája:
 • jelen,
 • pózol

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Feltételezzen testtartást, mint művészi célokra

 • "Nem ismerjük azt a nőt, aki oly gyakran pózol leonardoért"
szinonimája:
 • modell,
 • pózol,
 • ülj,
 • testtartás

3. Pretend to be someone you are not

 • Sometimes with fraudulent intentions
 • "She posed as the czar's daughter"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • impersonate
 • ,
 • personate

3. Úgy teszel, mintha valaki lennél

 • Néha csalárd szándékokkal
 • "A cár lányaként pózol"
szinonimája:
 • pózol,
 • megszemélyesít,
 • personate

4. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

4. Viselkedjen befolyással vagy természetellenesen, hogy mások benyomására szolgáljon

 • "Ne figyeljen rá - mindig pózol, hogy lenyűgözze társait!"
 • "Ő posztált, és teljes bolondot tett magából"
szinonimája:
 • pózol,
 • testtartás

5. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

5. Egy bizonyos helyre vagy elvont helyre helyezve

 • "Tedd ide a dolgaidat"
 • "Állítsa le a tálcát"
 • "Helyezze a kutyákat az eltűnt gyermekek illatára"
 • "Helyezze a hangsúlyt egy bizonyos pontra"
szinonimája:
 • eltesz,
 • beállítani,
 • hely,
 • pózol,
 • helyzet,
 • feküdt

6. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

6. Rejtély vagy zavaró

 • "Ez ver engem!"
 • "Megvan - nem tudom a választ!"
 • "Bosszantó probléma"
 • "Ez a kérdés nagyon megragadt"
szinonimája:
 • perplex,
 • Vex,
 • bot,
 • kap,
 • kirakós játék,
 • misztikál,
 • terel,
 • verni,
 • pózol,
 • Bewilder,
 • flummox,
 • Stupefy,
 • nonplus,
 • kavics,
 • meghökkent,
 • dumbfound