Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "polish" into Hungarian language

A "lengyel" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Polish

[lengyel]
/pɑlɪʃ/

noun

1. The property of being smooth and shiny

  synonym:
 • polish
 • ,
 • gloss
 • ,
 • glossiness
 • ,
 • burnish

1. Sima és fényes tulajdonság

  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • fényes
 • ,
 • fényesség
 • ,
 • égő

2. A highly developed state of perfection

 • Having a flawless or impeccable quality
 • "They performed with great polish"
 • "I admired the exquisite refinement of his prose"
 • "Almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--joseph conrad
  synonym:
 • polish
 • ,
 • refinement
 • ,
 • culture
 • ,
 • cultivation
 • ,
 • finish

2. Fejlett tökéletesség

 • Hibátlan vagy kifogástalan minőségű
 • "Nagy lengyelül felléptek"
 • "Csodáltam a próza finom finomítását"
 • "Szinte olyan inspiráció, amely minden olyan műnek megadja azt a befejezést, amely szinte művészet" - joseph conrad
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • finomítás
 • ,
 • kultúra
 • ,
 • termesztés
 • ,
 • befejezés

3. A preparation used in polishing

  synonym:
 • polish

3. Polírozáshoz használt készítmény

  szinonimája:
 • lengyel

4. The slavic language of poland

  synonym:
 • Polish

4. Lengyelország szláv nyelve

  szinonimája:
 • lengyel

verb

1. Make (a surface) shine

 • "Shine the silver, please"
 • "Polish my shoes"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • smooth
 • ,
 • smoothen
 • ,
 • shine

1. ( felületet ) ragyog

 • "Ragyogj az ezüstre, kérlek"
 • "Lengyel a cipőm"
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • sima
 • ,
 • simító
 • ,
 • ragyog

2. Improve or perfect by pruning or polishing

 • "Refine one's style of writing"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • refine
 • ,
 • fine-tune
 • ,
 • down

2. Metszéssel vagy polírozással javíthatja vagy tökéletesítheti

 • "Finomítsa az írás stílusát"
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • finomítás
 • ,
 • finomhangolás
 • ,
 • le

3. Bring to a highly developed, finished, or refined state

 • "Polish your social manners"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • round
 • ,
 • round off
 • ,
 • polish up
 • ,
 • brush up

3. Fejlett, kész vagy kifinomult állapotba hozza

 • "Tisztítsa meg társadalmi viselkedését"
  szinonimája:
 • lengyel
 • ,
 • kerek
 • ,
 • kerek le
 • ,
 • polírozza fel
 • ,
 • kefe

adjective

1. Of or relating to poland or its people or culture

 • "Polish sausage"
  synonym:
 • Polish

1. Vagy lengyelországgal, annak népével vagy kultúrájával kapcsolatban

 • "Lengyel kolbász"
  szinonimája:
 • lengyel

Examples of using

Nothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
Kate-et semmi se tántorítja el abban, hogy minden energiáját színészi alakításainak csiszolására szentelje.