Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "planetary" into Hungarian language

A "bolygó" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Planetary

[Bolygó]
/plænətɛri/

adjective

1. Of or relating to or resembling the physical or orbital characteristics of a planet or the planets

 • "Planetary motion"
 • "Planetary year"
  synonym:
 • planetal
 • ,
 • planetary

1. A bolygó vagy a bolygók fizikai vagy orbitális jellemzőivel kapcsolatban vagy azokkal kapcsolatban

 • "Bolygómozgás"
 • "Bolygóév"
  szinonimája:
 • bolygó

2. Of or relating to or characteristic of the planet earth or its inhabitants

 • "Planetary rumblings and eructations"- l.c.eiseley
 • "The planetary tilt"
 • "This terrestrial ball"
  synonym:
 • planetary
 • ,
 • terrestrial

2. A föld bolygójával vagy annak lakóival kapcsolatban vagy azzal kapcsolatban

 • "Bolygó morzsolódása és kiürülése" - l.c.eiseley
 • "A bolygó dőlése"
 • "Ez a földi labda"
  szinonimája:
 • bolygó
 • ,
 • földi

3. Having no fixed course

 • "An erratic comet"
 • "His life followed a wandering course"
 • "A planetary vagabond"
  synonym:
 • erratic
 • ,
 • planetary
 • ,
 • wandering

3. Nincs rögzített pályája

 • "Egy szokatlan üstökös"
 • "Élete vándorló tanfolyamot követett"
 • "Bolygó vagabond"
  szinonimája:
 • szokatlan
 • ,
 • bolygó
 • ,
 • vándorlás

4. Involving the entire earth

 • Not limited or provincial in scope
 • "Global war"
 • "Global monetary policy"
 • "Neither national nor continental but planetary"
 • "A world crisis"
 • "Of worldwide significance"
  synonym:
 • global
 • ,
 • planetary
 • ,
 • world(a)
 • ,
 • worldwide
 • ,
 • world-wide

4. Az egész föld bevonása

 • Nem korlátozott vagy tartományi hatályú
 • "Globális háború"
 • "Globális monetáris politika"
 • "Sem nemzeti, sem kontinentális, de bolygóbeli"
 • "Világválság"
 • "Világszerte jelentős"
  szinonimája:
 • globális
 • ,
 • bolygó
 • ,
 • világ ( a )
 • ,
 • világszerte