Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phrase" into Hungarian language

A "kifejezés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Phrase

[mondat]
/frez/

noun

1. An expression consisting of one or more words forming a grammatical constituent of a sentence

  synonym:
 • phrase

1. Egy vagy több szóból álló kifejezés, amely a mondat nyelvtani alkotóelemét képezi

szinonimája:
 • kifejezés

2. A short musical passage

  synonym:
 • phrase
 • ,
 • musical phrase

2. Egy rövid zenei rész

szinonimája:
 • kifejezés,
 • zenei kifejezés

3. An expression whose meanings cannot be inferred from the meanings of the words that make it up

  synonym:
 • idiom
 • ,
 • idiomatic expression
 • ,
 • phrasal idiom
 • ,
 • set phrase
 • ,
 • phrase

3. Egy kifejezés, amelynek jelentése nem vonható le az azt alkotó szavak jelentéseiből

szinonimája:
 • idiom,
 • idiomatikus kifejezés,
 • frasális idióma,
 • beállított kifejezés,
 • kifejezés

4. Dance movements that are linked in a single choreographic sequence

  synonym:
 • phrase

4. Táncmozgások, amelyek egyetlen koreográfiai sorrendben vannak összekapcsolva

szinonimája:
 • kifejezés

verb

1. Put into words or an expression

 • "He formulated his concerns to the board of trustees"
  synonym:
 • give voice
 • ,
 • formulate
 • ,
 • word
 • ,
 • phrase
 • ,
 • articulate

1. Szavakba vagy kifejezésbe

 • "Aggodalmait megfogalmazta a kuratóriumnak"
szinonimája:
 • adj hangot,
 • megfogalmazása,
 • szó,
 • kifejezés,
 • artikulált

2. Divide, combine, or mark into phrases

 • "Phrase a musical passage"
  synonym:
 • phrase

2. Ossza meg, kombinálja vagy jelölje meg mondatokba

 • "Egy zenei rész kifejezése"
szinonimája:
 • kifejezés