Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Peak magyar nyelvre

EnglishHungarian

Peak

/pik/

noun

1. The most extreme possible amount or value

 • "Voltage peak"
  synonym:
 • extremum
 • ,
 • peak

1. A lehető legszélsőségesebb összeg vagy érték

 • "Feszültség csúcs"
  szinonimája:
 • extremum
 • ,
 • csúcs

2. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

2. A legnagyobb jólét vagy termelékenység időszaka

  szinonimája:
 • virág
 • ,
 • prime
 • ,
 • csúcs
 • ,
 • Heyday
 • ,
 • virágzás
 • ,
 • virág
 • ,
 • virágzás
 • ,
 • öblítés

3. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

3. Az elérhető legmagasabb szint vagy fok

 • A fejlődés legmagasabb szakasza
 • "Tájképeit a szépség akmájának tekintették"
 • "A művész ajándéka a saját hangjukon van"
 • "Karrierje csúcsán"
 • "A tökéletesség csúcsa"
 • "A nyár volt a csúcspontja"
 • "...elkapta einsteint a hírnév csúcsához"
 • "Ambíciójának csúcstalálkozója"
 • "Oly sok legmagasabb szuperlatívumot ért el az ember"
 • "Szakmájának tetején"
  szinonimája:
 • acme
 • ,
 • magasság
 • ,
 • magasság
 • ,
 • csúcs
 • ,
 • csúcspont
 • ,
 • csúcstalálkozó
 • ,
 • szuperlatív
 • ,
 • meridián
 • ,
 • lábujjhegy
 • ,
 • felső

4. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

4. Valami felső vagy szélső pontja ( általában egy hegy vagy hegy )

 • "A csúcsról csodálatos kilátás nyílt"
 • "Monadnock csúcsához kapaszkodtak"
 • "A régió néhány molekula széles a csúcstalálkozón"
  szinonimája:
 • csúcs
 • ,
 • korona
 • ,
 • címer
 • ,
 • felső
 • ,
 • tipp
 • ,
 • csúcstalálkozó

5. A v shape

 • "The cannibal's teeth were filed to sharp points"
  synonym:
 • point
 • ,
 • tip
 • ,
 • peak

5. V alakú

 • "A kannibál fogait éles pontokra helyezték"
  szinonimája:
 • pont
 • ,
 • tipp
 • ,
 • csúcs

6. The highest point (of something)

 • "At the peak of the pyramid"
  synonym:
 • vertex
 • ,
 • peak
 • ,
 • apex
 • ,
 • acme

6. Valami ( legmagasabb pontja

 • "A piramis csúcsán"
  szinonimája:
 • csúcs
 • ,
 • csúcs
 • ,
 • csúcs
 • ,
 • acme

7. A brim that projects to the front to shade the eyes

 • "He pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • peak
 • ,
 • eyeshade
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

7. Egy széle, amely elölről kinyúlik, hogy árnyékolja a szemét

 • "Lehúzta a sapkájának számláját, és előrement"
  szinonimája:
 • számla
 • ,
 • csúcs
 • ,
 • szemhéjpúder
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

verb

1. To reach the highest point

 • Attain maximum intensity, activity
 • "That wild, speculative spirit peaked in 1929"
 • "Bids for the painting topped out at $50 million"
  synonym:
 • top out
 • ,
 • peak

1. Elérni a legmagasabb pontot

 • Elérje a maximális intenzitást, aktivitást
 • "Ez a vad, spekulatív szellem 1929-ben tetőzött"
 • "A festményre vonatkozó ajánlatok $ 50 millióra tettek ki"
  szinonimája:
 • felülről
 • ,
 • csúcs