Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partition" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a „partíció“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Partition

[Partíció]
/pɑrtɪʃən/

noun

1. A vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another)

  synonym:
 • partition
 • ,
 • divider

1. Függőleges szerkezet, amely elválaszt vagy elválaszt (ahogy a fal elválasztja az egyik helyiséget a másiktól)

  szinonimája:
 • partíció
 • ,
 • osztó

2. (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit

  synonym:
 • partition

2. (számítástechnika) a merevlemez azon része, amely egy adott operációs rendszerhez vagy alkalmazáshoz van dedikálva, és egyetlen egységként érhető el

  szinonimája:
 • partíció

3. (anatomy) a structure that separates areas in an organism

  synonym:
 • partition

3. (anatómia) olyan szerkezet, amely elválasztja a területeket egy szervezetben

  szinonimája:
 • partíció

4. The act of dividing or partitioning

 • Separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart
  synonym:
 • division
 • ,
 • partition
 • ,
 • partitioning
 • ,
 • segmentation
 • ,
 • sectionalization
 • ,
 • sectionalisation

4. Az osztás vagy felosztás aktusa

 • Elválasztás olyan határ létrehozásával, amely elválaszt vagy távol tart
  szinonimája:
 • osztás
 • ,
 • partíció
 • ,
 • particionálás
 • ,
 • szegmentálás
 • ,
 • szekcionalizálás
 • ,
 • metszetkészítés

verb

1. Divide into parts, pieces, or sections

 • "The arab peninsula was partitioned by the british"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • partition off

1. Részekre, darabokra vagy szakaszokra bontva

 • "„az arab félszigetet a britek felosztották“"
  szinonimája:
 • partíció
 • ,
 • partíció kikapcsolva

2. Separate or apportion into sections

 • "Partition a room off"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • zone

2. Különítse el vagy ossza fel szakaszokra

 • "„válasszon el egy szobát“"
  szinonimája:
 • partíció
 • ,
 • zóna