Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paradigm" into Hungarian language

A "paradigma" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Paradigm

[paradigma]
/pɛrədaɪm/

noun

1. Systematic arrangement of all the inflected forms of a word

  synonym:
 • paradigm

1. A szó összes becsapott formájának szisztematikus elrendezése

  szinonimája:
 • paradigma

2. A standard or typical example

 • "He is the prototype of good breeding"
 • "He provided america with an image of the good father"
  synonym:
 • prototype
 • ,
 • paradigm
 • ,
 • epitome
 • ,
 • image

2. Egy standard vagy tipikus példa

 • "Ő a jó tenyésztés prototípusa"
 • "Amerikának képet adott a jó aparól"
  szinonimája:
 • prototípus
 • ,
 • paradigma
 • ,
 • epitome
 • ,
 • kép

3. The class of all items that can be substituted into the same position (or slot) in a grammatical sentence (are in paradigmatic relation with one another)

  synonym:
 • substitution class
 • ,
 • paradigm

3. Az összes elem osztálya, amely helyettesíthető ugyanabba a helyzetbe ( vagy rés ) egy nyelvtani mondatban ( paradigmatikus kapcsolatban vannak egymással )

  szinonimája:
 • helyettesítési osztály
 • ,
 • paradigma

4. The generally accepted perspective of a particular discipline at a given time

 • "He framed the problem within the psychoanalytic paradigm"
  synonym:
 • paradigm

4. Egy adott tudományág egy adott időpontban általánosan elfogadott perspektívája

 • "A problémát a pszichoanalitikus paradigmában fogalmazta meg"
  szinonimája:
 • paradigma