Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "organization" into Hungarian language

A "szervezet" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Organization

[Szervezet]
/ɔrgənəzeʃən/

noun

1. A group of people who work together

  synonym:
 • organization
 • ,
 • organisation

1. Egy csoport ember, aki együtt dolgozik

szinonimája:
 • szervezet,
 • szervezet

2. An organized structure for arranging or classifying

 • "He changed the arrangement of the topics"
 • "The facts were familiar but it was in the organization of them that he was original"
 • "He tried to understand their system of classification"
  synonym:
 • arrangement
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation
 • ,
 • system

2. Szervezett struktúra a rendezéshez vagy osztályozáshoz

 • "Megváltoztatta a témák elrendezését"
 • "A tények ismertek voltak, de azok szervezésében volt eredeti"
 • "Megpróbálta megérteni osztályozási rendszerüket"
szinonimája:
 • megállapodás,
 • szervezet,
 • szervezet,
 • rendszer

3. The persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something

 • "He claims that the present administration is corrupt"
 • "The governance of an association is responsible to its members"
 • "He quickly became recognized as a member of the establishment"
  synonym:
 • administration
 • ,
 • governance
 • ,
 • governing body
 • ,
 • establishment
 • ,
 • brass
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation

3. Azok a személyek, akik ( vagy bizottságok vagy osztályok stb. ) akik testületet alkotnak valami adminisztráció céljából

 • "Azt állítja, hogy a jelenlegi közigazgatás korrupt"
 • "Az egyesület irányítása felelős tagjai felé"
 • "Gyorsan elismerték a létesítmény tagjaként"
szinonimája:
 • adminisztráció,
 • kormányzás,
 • irányító testület,
 • létesítmény,
 • sárgaréz,
 • szervezet,
 • szervezet

4. The act of organizing a business or an activity related to a business

 • "He was brought in to supervise the organization of a new department"
  synonym:
 • organization
 • ,
 • organisation

4. Üzleti vagy üzleti tevékenység megszervezése

 • "Bevitték egy új osztály szervezésének felügyeletére"
szinonimája:
 • szervezet,
 • szervezet

5. An ordered manner

 • Orderliness by virtue of being methodical and well organized
 • "His compulsive organization was not an endearing quality"
 • "We can't do it unless we establish some system around here"
  synonym:
 • organization
 • ,
 • organisation
 • ,
 • system

5. Rendezett módon

 • Rendesség, mivel módszertani és jól szervezett
 • "Kényszerítő szervezete nem volt elbűvölő minőség"
 • "Csak akkor tudjuk megcsinálni, ha itt létrehozunk valamilyen rendszert"
szinonimája:
 • szervezet,
 • szervezet,
 • rendszer

6. The activity or result of distributing or disposing persons or things properly or methodically

 • "His organization of the work force was very efficient"
  synonym:
 • organization
 • ,
 • organisation

6. Személyek vagy dolgok megfelelő vagy módszeres elosztása vagy ártalmatlanítása

 • "A munkaerő szervezete nagyon hatékony volt"
szinonimája:
 • szervezet,
 • szervezet

7. The act of forming or establishing something

 • "The constitution of a pta group last year"
 • "It was the establishment of his reputation"
 • "He still remembers the organization of the club"
  synonym:
 • constitution
 • ,
 • establishment
 • ,
 • formation
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation

7. Valami kialakításának vagy megalapozásának cselekedete

 • "Egy pta-csoport alkotmánya tavaly"
 • "Jó hírneve megalapozása volt"
 • "Még mindig emlékszik a klub szervezésére"
szinonimája:
 • alkotmány,
 • létesítmény,
 • formáció,
 • szervezet,
 • szervezet

Examples of using

Have you heard anything about the organization?
Hallottak valamit a szervezetről?
Have you heard anything about the organization?
Hallottatok valamit a szervezetről?
Have you heard anything about the organization?
Hallott valamit a szervezetről?