Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Old magyar nyelvre

EnglishHungarian

Old

/oʊld/

noun

1. Past times (especially in the phrase `in days of old')

  synonym:
 • old

1. Múlt idők ( különösen a `régi napokban' ) kifejezésben

szinonimája:
 • öreg

adjective

1. (used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age

 • "His mother is very old"
 • "A ripe old age"
 • "How old are you?"
  synonym:
 • old

1. ( különösen olyan személyeknél használják, akik ) viszonylag hosszú ideig éltek vagy meghatározott életkorot értek el

 • "Anyja nagyon öreg"
 • "Érett öregség"
 • "Hány éves vagy?"
szinonimája:
 • öreg

2. Of long duration

 • Not new
 • "Old tradition"
 • "Old house"
 • "Old wine"
 • "Old country"
 • "Old friendships"
 • "Old money"
  synonym:
 • old

2. Hosszú időtartamú

 • Nem új
 • "Régi hagyomány"
 • "Régi ház"
 • "Régi bor"
 • "Régi ország"
 • "Régi barátságok"
 • "Régi pénz"
szinonimája:
 • öreg

3. (used for emphasis) very familiar

 • "Good old boy"
 • "Same old story"
  synonym:
 • old(a)

3. ( a hangsúlyhoz használt ) nagyon ismerős

 • "Jó öreg fiú"
 • "Ugyanaz a régi történet"
szinonimája:
 • régi ( a )

4. Skilled through long experience

 • "An old offender"
 • "The older soldiers"
  synonym:
 • old
 • ,
 • older

4. Hosszú tapasztalattal rendelkezik

 • "Egy régi elkövető"
 • "Az idősebb katonák"
szinonimája:
 • öreg,
 • idősebb

5. Belonging to some prior time

 • "Erstwhile friend"
 • "Our former glory"
 • "The once capital of the state"
 • "Her quondam lover"
  synonym:
 • erstwhile(a)
 • ,
 • former(a)
 • ,
 • old
 • ,
 • onetime(a)
 • ,
 • one-time(a)
 • ,
 • quondam(a)
 • ,
 • sometime(a)

5. Valamilyen korábbi időhöz tartozik

 • "Időközben barát"
 • "Korábbi dicsőségünk"
 • "Az állam egykori fővárosa"
 • "A quondam szeretője"
szinonimája:
 • ( a ),
 • korábbi ( a ),
 • öreg,
 • onetime ( a ),
 • egyszeri ( a ),
 • quondam ( a ),
 • valamikor ( a )

6. (used informally especially for emphasis)

 • "A real honest-to-god live cowboy"
 • "Had us a high old time"
 • "Went upriver to look at a sure-enough fish wheel"
  synonym:
 • honest-to-god
 • ,
 • honest-to-goodness
 • ,
 • old(a)
 • ,
 • sure-enough(a)

6. ( informálisan használják, különösen a ) hangsúlyozására

 • "Igazi becsületes istennek élő cowboy"
 • "Öreg idő volt nekünk"
 • "Felfelé ment, hogy egy biztos halkereket nézzen"
szinonimája:
 • őszinte Istenhez,
 • őszinte-a jóság,
 • régi ( a ),
 • elég ( a )

7. Of a very early stage in development

 • "Old english is also called anglo saxon"
 • "Old high german is high german from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
  synonym:
 • Old

7. A fejlődés nagyon korai szakaszában van

 • "A régi angol nyelvet anglo saxonnak is hívják"
 • "A régi magas német magas német a 9. század közepétől a 11. század végéig"
szinonimája:
 • Régi

8. Just preceding something else in time or order

 • "The previous owner"
 • "My old house was larger"
  synonym:
 • previous(a)
 • ,
 • old

8. Csak valami más előtt időben vagy sorrendben

 • "Az előző tulajdonos"
 • "A régi házam nagyobb volt"
szinonimája:
 • előző ( a ),
 • öreg

Examples of using

Tom is only thirty years old.
Tom csak harminc éves.
He wants to sing old songs.
Régi dalokat akar énekelni.
The old woman climbed the stairs with difficulty.
Az idős nő nehezen ment fel a lépcsőn.