Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "offend" into Hungarian language

A "sértés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Offend

[Sért]
/əfɛnd/

verb

1. Cause to feel resentment or indignation

 • "Her tactless remark offended me"
  synonym:
 • pique
 • ,
 • offend

1. Neheztelést vagy felháborodást érez

 • "A tapintatlan megjegyzése sértett engem"
szinonimája:
 • pique,
 • sért

2. Act in disregard of laws, rules, contracts, or promises

 • "Offend all laws of humanity"
 • "Violate the basic laws or human civilization"
 • "Break a law"
 • "Break a promise"
  synonym:
 • transgress
 • ,
 • offend
 • ,
 • infract
 • ,
 • violate
 • ,
 • go against
 • ,
 • breach
 • ,
 • break

2. Törvényeket, szabályokat, szerződéseket vagy ígéreteket figyelmen kívül hagyva jár el

 • "Sértse meg az emberiség minden törvényét"
 • "Megsérti az alapvető törvényeket vagy az emberi civilizációt"
 • "Törvényt megsérteni"
 • "Megszünteti az ígéretét"
szinonimája:
 • túllépés,
 • sért,
 • infrakt,
 • megsért,
 • menj ellen,
 • megsértés,
 • szünet

3. Strike with disgust or revulsion

 • "The scandalous behavior of this married woman shocked her friends"
  synonym:
 • shock
 • ,
 • offend
 • ,
 • scandalize
 • ,
 • scandalise
 • ,
 • appal
 • ,
 • appall
 • ,
 • outrage

3. Undorral vagy visszatükröződéssel sztrájkolni

 • "Ennek a házas nőnek a botrányos viselkedése sokkolta a barátait"
szinonimája:
 • sokk,
 • sért,
 • botrányos,
 • botrányos,
 • appal,
 • appal,
 • felháborodás

4. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

4. Fájni az érzéseit

 • "Bántott, amikor nem vett be a vendégei közé"
 • "Ez a megjegyzés valóban megrontotta az én egoomat"
szinonimája:
 • fáj,
 • seb,
 • sérül,
 • zúzódás,
 • sért,
 • ellenére