Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Obscure magyar nyelvre

EnglishHungarian

Obscure

/əbskjʊr/

verb

1. Make less visible or unclear

 • "The stars are obscured by the clouds"
 • "The big elm tree obscures our view of the valley"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • befog
 • ,
 • becloud
 • ,
 • obnubilate
 • ,
 • haze over
 • ,
 • fog
 • ,
 • cloud
 • ,
 • mist

1. Kevésbé látható vagy nem egyértelmű

 • "A csillagokat eltakarják a felhők"
 • "A nagy elm fa eltakarja a völgyre néző képet"
szinonimája:
 • homályos,
 • Befog,
 • becloud,
 • obnubilate,
 • köd,
 • köd,
 • felhő,
 • köd

2. Make unclear, indistinct, or blurred

 • "Her remarks confused the debate"
 • "Their words obnubilate their intentions"
  synonym:
 • confuse
 • ,
 • blur
 • ,
 • obscure
 • ,
 • obnubilate

2. Homályossá, elválaszthatatlanná vagy homályossá válik

 • "Megjegyzései összezavarják a vitát"
 • "Szavaik kiküszöbölik szándékaikat"
szinonimája:
 • zavarba ejtő,
 • elmosódás,
 • homályos,
 • obnubilate

3. Make obscure or unclear

 • "The distinction was obscured"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • bedim
 • ,
 • overcloud

3. Homályossá vagy tisztává tenni

 • "A megkülönböztetés homályos volt"
szinonimája:
 • homályos,
 • bedim,
 • túlkard

4. Reduce a vowel to a neutral one, such as a schwa

  synonym:
 • obscure

4. Redukálja a magánhangzót semlegesre, például egy schwa-ra

szinonimája:
 • homályos

5. Make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing

 • "A hidden message"
 • "A veiled threat"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • blot out
 • ,
 • obliterate
 • ,
 • veil
 • ,
 • hide

5. Megfejthetetlenné vagy észrevehetetlenné teszi a homályosítást vagy elrejtést

 • "Rejtett üzenet"
 • "Fátyolos fenyegetés"
szinonimája:
 • homályos,
 • fúj ki,
 • megsemmisít,
 • fátyol,
 • elrejt

adjective

1. Not clearly understood or expressed

 • "An obscure turn of phrase"
 • "An impulse to go off and fight certain obscure battles of his own spirit"-anatole broyard
 • "Their descriptions of human behavior become vague, dull, and unclear"- p.a.sorokin
 • "Vague...forms of speech...have so long passed for mysteries of science"- john locke
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • vague

1. Nem egyértelműen érthető vagy kifejezett

 • "Egy homályos kifejezés"
 • "Impulzus, hogy elmenjen és harcoljon saját szellemének bizonyos homályos csatáival" - anatole broyard
 • "Az emberi viselkedés leírása homályossá, unalmassá és homályossá válik" - p.a.sorokin
 • "Homályos ... a beszéd formái ... olyan régóta elmúltak a tudomány rejtélyein" - john locke
szinonimája:
 • homályos,
 • homályos

2. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

2. Stílus vagy kifejezés nehézsége jellemzi

 • "Sok sötét volt számomra teljesen világos"
 • "Azok, akik nem értékelik kafka munkáját, azt mondják, hogy stílusa homályos"
szinonimája:
 • sötét,
 • homályos

3. Difficult to find

 • "Hidden valleys"
 • "A hidden cave"
 • "An obscure retreat"
  synonym:
 • hidden
 • ,
 • obscure

3. Nehéz megtalálni

 • "Rejtett völgyek"
 • "Rejtett barlang"
 • "Homályos visszavonulás"
szinonimája:
 • rejtett,
 • homályos

4. Not famous or acclaimed

 • "An obscure family"
 • "Unsung heroes of the war"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unsung

4. Nem híres vagy elismert

 • "Egy homályos család"
 • "A háború nem énekelt hősei"
szinonimája:
 • homályos,
 • ismeretlen,
 • nem énekelt

5. Not drawing attention

 • "An unnoticeable cigarette burn on the carpet"
 • "An obscure flaw"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unnoticeable

5. Nem hívja fel a figyelmet

 • "Észrevehetetlen cigaretta ég a szőnyegen"
 • "Homályos hiba"
szinonimája:
 • homályos,
 • észrevétlen

6. Remote and separate physically or socially

 • "Existed over the centuries as a world apart"
 • "Preserved because they inhabited a place apart"- w.h.hudson
 • "Tiny isolated villages remote from centers of civilization"
 • "An obscure village"
  synonym:
 • apart(p)
 • ,
 • isolated
 • ,
 • obscure

6. Távoli és különálló fizikai vagy társadalmi szempontból

 • "Az évszázadok során létezett, mint különálló világ"
 • "Megőrizve, mert külön helyet laktak" - w.h.hudson
 • "Apró, elkülönített falvak, amelyek távol vannak a civilizáció központjától"
 • "Egy homályos falu"
szinonimája:
 • ( p ),
 • izolált,
 • homályos