Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nurture" into Hungarian language

A "táplálás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Nurture

[Táplálkozás]
/nərʧər/

noun

1. The properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child

  synonym:
 • raising
 • ,
 • rearing
 • ,
 • nurture

1. A gyermekként való bánásmód eredményeként megszerzett tulajdonságok

  szinonimája:
 • emelés
 • ,
 • nevelés
 • ,
 • ápoló

2. Helping someone grow up to be an accepted member of the community

 • "They debated whether nature or nurture was more important"
  synonym:
 • breeding
 • ,
 • bringing up
 • ,
 • fostering
 • ,
 • fosterage
 • ,
 • nurture
 • ,
 • raising
 • ,
 • rearing
 • ,
 • upbringing

2. Segít valakinek a közösség elfogadott tagjává válni

 • "Megvitatták, hogy a természet vagy az ápolás fontosabb-e"
  szinonimája:
 • tenyésztés
 • ,
 • felnevelése
 • ,
 • elősegítő
 • ,
 • nevelő
 • ,
 • ápoló
 • ,
 • emelés
 • ,
 • nevelés

verb

1. Help develop, help grow

 • "Nurture his talents"
  synonym:
 • foster
 • ,
 • nurture

1. Segítsen fejlődni, segítsen növekedni

 • "Táplálja tehetségeit"
  szinonimája:
 • nevelő
 • ,
 • ápoló

2. Bring up

 • "Raise a family"
 • "Bring up children"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • raise
 • ,
 • bring up
 • ,
 • nurture
 • ,
 • parent

2. Felnevel

 • "Családot nevelni"
 • "Nevelj gyermekeket"
  szinonimája:
 • hátsó
 • ,
 • emel
 • ,
 • felnevel
 • ,
 • ápoló
 • ,
 • szülő

3. Provide with nourishment

 • "We sustained ourselves on bread and water"
 • "This kind of food is not nourishing for young children"
  synonym:
 • nourish
 • ,
 • nurture
 • ,
 • sustain

3. Táplálékot nyújt

 • "Kenyérre és vízre tartottuk magunkat"
 • "Ez a fajta étel nem táplálja a kisgyermekeket"
  szinonimája:
 • táplálja
 • ,
 • ápoló
 • ,
 • fenntart