Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "notch" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „bevágás“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Notch

[Bevágás]
/nɑʧ/

noun

1. A v-shaped indentation

 • "Mandibular notch"
  synonym:
 • notch

1. Egy v alakú bemélyedés

 • "„mandibuláris bevágás“"
  szinonimája:
 • bevágás

2. The location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks

 • "We got through the pass before it started to snow"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • mountain pass
 • ,
 • notch

2. A környező csúcsoknál alacsonyabb geológiai képződmény elhelyezkedése egy hegyláncban

 • "„a hágón átjutottunk, mielőtt elkezdett havazni“"
  szinonimája:
 • passz
 • ,
 • hegyszoros
 • ,
 • bevágás

3. A v-shaped or u-shaped indentation carved or scratched into a surface

 • "There were four notches in the handle of his revolver"
  synonym:
 • notch

3. Felületbe vésett vagy karcolt v vagy u alakú bemélyedés

 • "„négy bevágás volt a revolverének fogantyújában“"
  szinonimája:
 • bevágás

4. A small cut

  synonym:
 • notch
 • ,
 • nick
 • ,
 • snick

4. Egy kis vágás

  szinonimája:
 • bevágás
 • ,
 • nick
 • ,
 • kuncog

verb

1. Cut or make a notch into

 • "Notch the rope"
  synonym:
 • notch

1. Vágjon vagy készítsen bevágást

 • "„vágd be a kötelet“"
  szinonimája:
 • bevágás

2. Notch a surface to record something

  synonym:
 • notch

2. Vágjon be egy felületet, hogy rögzítsen valamit

  szinonimája:
 • bevágás