Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nod" into Hungarian language

A "nod" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Nod

[Nod]
/nɑd/

noun

1. A sign of assent or salutation or command

  synonym:
 • nod

1. Hozzájárulás vagy üdvözlet vagy parancs jele

  szinonimája:
 • bólint

2. The act of nodding the head

  synonym:
 • nod

2. A fej bólintása

  szinonimája:
 • bólint

verb

1. Express or signify by nodding

 • "He nodded his approval"
  synonym:
 • nod

1. Kifejezi vagy jelzi bólintással

 • "Bólintott a jóváhagyásával"
  szinonimája:
 • bólint

2. Lower and raise the head, as to indicate assent or agreement or confirmation

 • "The teacher nodded when the student gave the right answer"
  synonym:
 • nod

2. Engedje le és emelje fel a fejét, hogy jelezze a hozzájárulást vagy megállapodást vagy megerősítést

 • "A tanár bólintott, amikor a hallgató helyes választ adott"
  szinonimája:
 • bólint

3. Let the head fall forward through drowsiness

 • "The old man was nodding in his chair"
  synonym:
 • nod

3. Hagyja, hogy a fej az álmosság révén előre esjen

 • "Az öreg bólintott a székében"
  szinonimája:
 • bólint

4. Sway gently back and forth, as in a nodding motion

 • "The flowers were nodding in the breeze"
  synonym:
 • nod

4. Óvatosan ingadozik oda-vissza, mint egy bólintó mozgásnál

 • "A virágok bólintottak a szellőben"
  szinonimája:
 • bólint

5. Be almost asleep

 • "The old man sat nodding by the fireplace"
  synonym:
 • nod

5. Majdnem aludni

 • "Az öreg ült a kandalló mellett bólintva"
  szinonimája:
 • bólint