Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "news" into Hungarian language

A "hírek" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

News

[hírek]
/nuz/

noun

1. Information about recent and important events

 • "They awaited news of the outcome"
  synonym:
 • news
 • ,
 • intelligence
 • ,
 • tidings
 • ,
 • word

1. Információk a közelmúlt és a fontos eseményekről

 • "Híreket vártak az eredményről"
  szinonimája:
 • hírek
 • ,
 • intelligencia
 • ,
 • hír
 • ,
 • szó

2. Information reported in a newspaper or news magazine

 • "The news of my death was greatly exaggerated"
  synonym:
 • news

2. Újságban vagy hírmagazinban jelentett információk

 • "Halálom híre nagyon eltúlzott"
  szinonimája:
 • hírek

3. A program devoted to current events, often using interviews and commentary

 • "We watch the 7 o'clock news every night"
  synonym:
 • news program
 • ,
 • news show
 • ,
 • news

3. Az aktuális eseményeknek szentelt program, gyakran interjúk és kommentárok felhasználásával

 • "Minden este 7 óra híreket nézünk"
  szinonimája:
 • hírműsor
 • ,
 • hírek

4. Informal information of any kind that is not previously known to someone

 • "It was news to me"
  synonym:
 • news

4. Bármilyen informális információ, amelyet valaki korábban nem ismert

 • "Hír volt számomra"
  szinonimája:
 • hírek

5. The quality of being sufficiently interesting to be reported in news bulletins

 • "The judge conceded the newsworthiness of the trial"
 • "He is no longer news in the fashion world"
  synonym:
 • newsworthiness
 • ,
 • news

5. Annak minősége, hogy elég érdekes ahhoz, hogy a hírlevelekben beszámolhassanak

 • "A bíró elismerte a tárgyalás újszerűségét"
 • "Ő már nem hír a divatvilágban"
  szinonimája:
 • híresség
 • ,
 • hírek

Examples of using

I'm afraid I've got bad news.
Attól félek, rossz híreim vannak.
You're spreading false news.
Rémmhíreket terjeszetesz.
I felt very relieved when I heard the news.
Nagyon megkönnyebültem, amikor meghallottam a hírt.