Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neutral" into Hungarian language

A "semleges" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Neutral

[Semleges]
/nutrəl/

noun

1. One who does not side with any party in a war or dispute

  synonym:
 • neutral

1. Aki háborúban vagy vitában egyik féllel sem áll kapcsolatban

  szinonimája:
 • semleges

adjective

1. Having no personal preference

 • "Impersonal criticism"
 • "A neutral observer"
  synonym:
 • impersonal
 • ,
 • neutral

1. Nincs személyes preferenciája

 • "Személytelen kritika"
 • "Semleges megfigyelő"
  szinonimája:
 • személytelen
 • ,
 • semleges

2. Having only a limited ability to react chemically

 • Chemically inactive
 • "Inert matter"
 • "An indifferent chemical in a reaction"
  synonym:
 • inert
 • ,
 • indifferent
 • ,
 • neutral

2. Csak korlátozott mértékben képes reagálni kémiailag

 • Kémiailag inaktív
 • "Közömbös anyag"
 • "Közömbös vegyi anyag reakcióban"
  szinonimája:
 • inert
 • ,
 • közömbös
 • ,
 • semleges

3. Not supporting or favoring either side in a war, dispute, or contest

  synonym:
 • neutral

3. Egyik fél támogatása vagy támogatása sem háborúban, vitában vagy versenyen

  szinonimája:
 • semleges

4. Possessing no distinctive quality or characteristics

  synonym:
 • neutral

4. Nem rendelkezik megkülönböztető minőséggel vagy jellemzőkkel

  szinonimája:
 • semleges

5. Having no hue

 • "Neutral colors like black or white"
  synonym:
 • achromatic
 • ,
 • neutral

5. Nincs árnyalata

 • "Semleges színek, például fekete vagy fehér"
  szinonimája:
 • akromatikus
 • ,
 • semleges

6. Lacking distinguishing quality or characteristics

 • "A neutral personality that made no impression whatever"
  synonym:
 • neutral

6. Hiányzik a megkülönböztető minőség vagy jellemzők

 • "Semleges személyiség, amely semmilyen benyomást nem tett"
  szinonimája:
 • semleges

7. Having no net electric charge

  synonym:
 • neutral
 • ,
 • electroneutral

7. Nincs nettó elektromos töltése

  szinonimája:
 • semleges
 • ,
 • electroneutral

Examples of using

The equal rights and survival of languages can be assured only if the European Union accepts a neutral, easy-to-learn bridge language for interethnic communication, introducing it step by step.
A nyelvek egyenjogúságát és megmaradását csak az biztosítaná, ha az Európai Unió egy semleges, könnyen megtanulható, fokozatosan bevezethető hídnyelvet fogadna el népei közötti, közvetítő nyelvként.