Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nearly" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „majdnem“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Nearly

[Majdnem]
/nɪrli/

adverb

1. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

1. (a cselekvések vagy állapotok) kissé elmaradnak vagy nem teljesen megvalósultak

 • Mindet, kivéve
 • "„a munka (csak) kész“"
 • "„a baba majdnem aludt, amikor megszólalt a riasztó“"
 • "„majdnem végeztünk“"
 • "„az autó teljesen lerohanta“"
 • "„majdnem elájult“"
 • "„közel 2 órán keresztül beszélt“"
 • "„a felvétel majdnem tökéletes“"
 • "„gyakorlatilag minden fél aláírta a szerződést“"
 • "„majdnem kimerültem a futástól“"
 • "„a legtöbben egyetértenek“"
  szinonimája:
 • körülbelül
 • ,
 • majdnem
 • ,
 • legtöbb
 • ,
 • közel
 • ,
 • virtuálisan
 • ,
 • jó közel

2. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

2. Szoros módon

 • "„a két jelenség szorosan összefügg“"
 • "„a leginkább érintett személy“"
  szinonimája:
 • szorosan
 • ,
 • bensőségesen
 • ,
 • majdnem

Examples of using

He comes to see me nearly every day.
Majdnem mindennap meglátogat.
Crossing the street, I was nearly hit by a car.
Miközben átkeltem az úton, majdnem elütött egy autó.
She went nearly mad with grief after the child died.
Szinte megőrült a fájdalomtól miután a gyermek meghalt.