Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "native" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „natív“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Native

[Őslakos]
/netɪv/

noun

1. An indigenous person who was born in a particular place

 • "The art of the natives of the northwest coast"
 • "The canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students"
  synonym:
 • native
 • ,
 • indigen
 • ,
 • indigene
 • ,
 • aborigine
 • ,
 • aboriginal

1. Egy bennszülött személy, aki egy adott helyen született

 • "„az északnyugati part őslakosainak művészete“"
 • "„a kanadai kormány elvetette az őslakos főiskolai hallgatóknak nyújtott támogatások megadóztatásának tervét“"
  szinonimája:
 • bennszülött
 • ,
 • indigen
 • ,
 • indigene
 • ,
 • őslakos

2. A person born in a particular place or country

 • "He is a native of brazil"
  synonym:
 • native

2. Egy adott helyen vagy országban született személy

 • "Ő brazília szülötte“"
  szinonimája:
 • bennszülött

3. Indigenous plants and animals

  synonym:
 • native

3. Őshonos növények és állatok

  szinonimája:
 • bennszülött

adjective

1. Characteristic of or existing by virtue of geographic origin

 • "The native north american sugar maple"
 • "Many native artists studied abroad"
  synonym:
 • native

1. Földrajzi eredetre jellemző vagy létezik

 • "„az őshonos észak-amerikai cukorjuhar“"
 • "„sok bennszülött művész tanult külföldön“"
  szinonimája:
 • bennszülött

2. Belonging to one by birth

 • "My native land"
 • "One's native language"
  synonym:
 • native

2. Születés szerint egyhez tartozik

 • "„a szülőföldem“"
 • "„az ember anyanyelve“"
  szinonimája:
 • bennszülött

3. Characteristic of or relating to people inhabiting a region from the beginning

 • "Native americans"
 • "The aboriginal peoples of australia"
  synonym:
 • native
 • ,
 • aboriginal

3. A kezdetektől fogva egy régióban élő emberekre jellemző vagy azokhoz kapcsolódó

 • "„amerikai őslakosok“"
 • "„ausztrália őslakos népei“"
  szinonimája:
 • bennszülött
 • ,
 • őslakos

4. As found in nature in the elemental form

 • "Native copper"
  synonym:
 • native

4. Ahogy a természetben elemi formában megtalálható

 • "„bennszülött réz“"
  szinonimája:
 • bennszülött

Examples of using

It's not my native language.
Ez nem az anyanyelvem.
Most people say that the best way to learn a foreign language is to learn from a native speaker.
A legtöbben azt mondják, hogy a legjobb módja a nyelvtanulásnak az, ha olyantól tanulunk, akinek az az anyanyelve.
I don't think it's necessary for me to sound like a native speaker, I just want to be able to speak fluently.
Nem érzem szükségét, hogy a beszédem anyanyelvinek hasson, én csak szeretnék folyékonyan beszélni.