Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Nationalism magyar nyelvre

EnglishHungarian

Nationalism

/næʃənəlɪzəm/

noun

1. Love of country and willingness to sacrifice for it

 • "They rode the same wave of popular patriotism"
 • "British nationalism was in the air and patriotic sentiments ran high"
  synonym:
 • patriotism
 • ,
 • nationalism

1. Az ország szeretete és az áldozat iránti hajlandóság

 • "Ugyanazt a népszerû hazafiság hullámát lovagolták"
 • "A brit nacionalizmus a levegőben volt, és a hazafias érzelmek magasra emelkedtek"
  szinonimája:
 • hazafiság
 • ,
 • nacionalizmus

2. The doctrine that your national culture and interests are superior to any other

  synonym:
 • nationalism

2. Az a doktrína, hogy nemzeti kultúrád és érdekeid felülmúlják minden másot

  szinonimája:
 • nacionalizmus

3. The aspiration for national independence felt by people under foreign domination

  synonym:
 • nationalism

3. A nemzeti függetlenség iránti törekvés, amelyet az idegen uralom alatt álló emberek éreznek

  szinonimája:
 • nacionalizmus

4. The doctrine that nations should act independently (rather than collectively) to attain their goals

  synonym:
 • nationalism

4. Az a doktrína, hogy a nemzeteknek egymástól függetlenül kell cselekedniük (, nem pedig együttesen ) céljaik elérése érdekében

  szinonimája:
 • nacionalizmus