Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nationalism" into Hungarian language

A „nacionalizmus“ szó jelentése & meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Nationalism

[Nacionalizmus]
/næʃənəlɪzəm/

noun

1. Love of country and willingness to sacrifice for it

 • "They rode the same wave of popular patriotism"
 • "British nationalism was in the air and patriotic sentiments ran high"
  synonym:
 • patriotism
 • ,
 • nationalism

1. A haza szeretete és az érte való áldozatkészség

 • "„ugyanazt a népi hazaszeretet hullámát lovagolták meg“"
 • "„a brit nacionalizmus a levegőben volt, és a hazafias érzelmek felpörögtek“"
  szinonimája:
 • hazaszeretet
 • ,
 • nacionalizmus

2. The doctrine that your national culture and interests are superior to any other

  synonym:
 • nationalism

2. Az a doktrína, hogy az ön nemzeti kultúrája és érdekei minden másnál magasabb rendűek

  szinonimája:
 • nacionalizmus

3. The aspiration for national independence felt by people under foreign domination

  synonym:
 • nationalism

3. Az idegen uralom alatt álló emberek nemzeti függetlenségi törekvése

  szinonimája:
 • nacionalizmus

4. The doctrine that nations should act independently (rather than collectively) to attain their goals

  synonym:
 • nationalism

4. Az a doktrína, hogy a nemzeteknek önállóan (nem pedig kollektíven) kell cselekedniük céljaik elérése érdekében

  szinonimája:
 • nacionalizmus