Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nail" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „köröm“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Nail

[Köröm]
/nel/

noun

1. Horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits

  synonym:
 • nail

1. A számjegyek háti felületének egy részét borító és védő kanos lemez

  szinonimája:
 • szeg

2. A thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener

  synonym:
 • nail

2. Vékony hegyes fémdarab, amelyet rögzítőként anyagokba kalapálnak

  szinonimája:
 • szeg

3. A former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard

  synonym:
 • nail

3. A ruha korábbi hosszegysége 1/16 yardnak felel meg

  szinonimája:
 • szeg

verb

1. Attach something somewhere by means of nails

 • "Nail the board onto the wall"
  synonym:
 • nail

1. Rögzítsen valamit valahol a körmök segítségével

 • "„szegezd a táblát a falra“"
  szinonimája:
 • szeg

2. Take into custody

 • "The police nabbed the suspected criminals"
  synonym:
 • collar
 • ,
 • nail
 • ,
 • apprehend
 • ,
 • arrest
 • ,
 • pick up
 • ,
 • nab
 • ,
 • cop

2. Vegye őrizetbe

 • "„a rendőrség elkapta a feltételezett bűnözőket“"
  szinonimája:
 • nyakörv
 • ,
 • szeg
 • ,
 • elfogni
 • ,
 • letartóztat
 • ,
 • vedd fel
 • ,
 • nab
 • ,
 • zsaru

3. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

3. Üss keményen

 • "- összetört egy 3 futamú homert"
  szinonimája:
 • összetörni
 • ,
 • szeg
 • ,
 • bumm
 • ,
 • robbanás

4. Succeed in obtaining a position

 • "He nailed down a spot at harvard"
  synonym:
 • nail down
 • ,
 • nail
 • ,
 • peg

4. Sikerül pozíciót szerezni

 • "- leszögezett egy helyet a harvardon"
  szinonimája:
 • szög le
 • ,
 • szeg
 • ,
 • peg

5. Succeed at easily

 • "She sailed through her exams"
 • "You will pass with flying colors"
 • "She nailed her astrophysics course"
  synonym:
 • breeze through
 • ,
 • ace
 • ,
 • pass with flying colors
 • ,
 • sweep through
 • ,
 • sail through
 • ,
 • nail

5. Könnyen sikerül

 • "- végighajózta a vizsgáit"
 • "„szép színekkel fogsz passzolni“"
 • "„elszegezte az asztrofizikai tanfolyamát“"
  szinonimája:
 • szellő át
 • ,
 • ász
 • ,
 • passzolj remek színekkel
 • ,
 • söpörj át
 • ,
 • vitorlázz át
 • ,
 • szeg

6. Locate exactly

 • "Can you pinpoint the position of the enemy?"
 • "The chemists could not nail the identity of the chromosome"
  synonym:
 • pinpoint
 • ,
 • nail

6. Pontosan lokalizálja

 • "- meg tudod határozni az ellenség helyzetét?"
 • "„a kémikusok nem tudták leszögezni a kromoszóma azonosságát“"
  szinonimája:
 • pontos
 • ,
 • szeg

7. Complete a pass

  synonym:
 • complete
 • ,
 • nail

7. Teljesíts egy bérletet

  szinonimája:
 • teljes
 • ,
 • szeg

Examples of using

To a man with a hammer, everything looks like a nail.
Kalapáccsal mindent szögnek néz az ember.
To a man with a hammer, everything looks like a nail.
Egy kalapácsos ember számára minden szögnek látszik.
A nail penetrated the car tyre.
Egy szög hatolt be az autógumiba.