Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mount" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „mount“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Mount

[Hegy]
/maʊnt/

noun

1. A lightweight horse kept for riding only

  synonym:
 • saddle horse
 • ,
 • riding horse
 • ,
 • mount

1. Könnyű ló, amelyet csak lovaglásra tartanak

  szinonimája:
 • nyerges ló
 • ,
 • lovagló
 • ,
 • szerel

2. The act of climbing something

 • "It was a difficult climb to the top"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • mount

2. Az a cselekedet, amikor felmászunk valamire

 • "„nehéz volt felmászni a csúcsra“"
  szinonimája:
 • másszon
 • ,
 • szerel

3. A land mass that projects well above its surroundings

 • Higher than a hill
  synonym:
 • mountain
 • ,
 • mount

3. A környezete fölé jóval vetülő földtömeg

 • Magasabban, mint egy domb
  szinonimája:
 • hegy
 • ,
 • szerel

4. A mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place

 • "The diamond was in a plain gold mount"
  synonym:
 • mount
 • ,
 • setting

4. Fémdarabból álló rögzítés (mint a gyűrűben vagy más ékszerben), amely egy drágakövet tart a helyén

 • "„a gyémánt sima arany hegyben volt“"
  szinonimája:
 • szerel
 • ,
 • beállítás

5. Something forming a back that is added for strengthening

  synonym:
 • backing
 • ,
 • mount

5. Valami hátat képez, amit erősítésre adnak hozzá

  szinonimája:
 • hátramenet
 • ,
 • szerel

verb

1. Attach to a support

 • "They mounted the aerator on a floating"
  synonym:
 • mount

1. Csatolja egy támaszhoz

 • "„lebegésre szerelték fel a levegőztetőt“"
  szinonimája:
 • szerel

2. Go up or advance

 • "Sales were climbing after prices were lowered"
  synonym:
 • wax
 • ,
 • mount
 • ,
 • climb
 • ,
 • rise

2. Menj fel vagy haladj előre

 • "„az eladások az árak csökkentése után emelkedtek“"
  szinonimája:
 • viasz
 • ,
 • szerel
 • ,
 • másszon
 • ,
 • emelkedés

3. Fix onto a backing, setting, or support

 • "Mount slides for macroscopic analysis"
  synonym:
 • mount

3. Rögzítés hátlapra, beállításra vagy támogatásra

 • "„csúszdák rögzítése makroszkópos elemzéshez“"
  szinonimája:
 • szerel

4. Put up or launch

 • "Mount a campaign against pornography"
  synonym:
 • mount

4. Tedd fel vagy indítsd el

 • "„hadjáratot indítani a pornográfia ellen“"
  szinonimája:
 • szerel

5. Get up on the back of

 • "Mount a horse"
  synonym:
 • hop on
 • ,
 • mount
 • ,
 • mount up
 • ,
 • get on
 • ,
 • jump on
 • ,
 • climb on
 • ,
 • bestride

5. Kelj fel hátul

 • "„szállj fel egy lóra“"
  szinonimája:
 • ugorj rá
 • ,
 • szerel
 • ,
 • szerelkezz fel
 • ,
 • szállj fel
 • ,
 • másszon tovább
 • ,
 • bestride

6. Go upward with gradual or continuous progress

 • "Did you ever climb up the hill behind your house?"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • climb up
 • ,
 • mount
 • ,
 • go up

6. Haladjon felfelé fokozatos vagy folyamatos fejlődéssel

 • "- felmásztál valaha a házad mögötti dombra?"
  szinonimája:
 • másszon
 • ,
 • másszon fel
 • ,
 • szerel
 • ,
 • menj fel

7. Prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance

 • "Mount a theater production"
 • "Mount an attack"
 • "Mount a play"
  synonym:
 • mount
 • ,
 • put on

7. A végrehajtáshoz vagy a teljesítéshez szükséges felszerelés előkészítése és ellátása

 • "„szerelj fel egy színházi produkciót“"
 • "„támadj meg“"
 • "„szerelj fel egy darabot“"
  szinonimája:
 • szerel
 • ,
 • rakd fel

8. Copulate with

 • "The bull was riding the cow"
  synonym:
 • ride
 • ,
 • mount

8. Párosul

 • "„a bika a tehénen lovagolt“"
  szinonimája:
 • lovagolni
 • ,
 • szerel

Examples of using

Mt. Everest is the highest mountain in the world.
A Mount Everest a legmagasabb hegy a világon.