Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "modest" into Hungarian language

A "szerény" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Modest

[szerény]
/mɑdəst/

adjective

1. Marked by simplicity

 • Having a humble opinion of yourself
 • "A modest apartment"
 • "Too modest to wear his medals"
  synonym:
 • modest

1. Egyszerűség jellemzi

 • Alázatos véleményed van magadról
 • "Szerény lakás"
 • "Túl szerény ahhoz, hogy érmét viselje"
  szinonimája:
 • szerény

2. Not large but sufficient in size or amount

 • "A modest salary"
 • "Modest inflation"
 • "Helped in my own small way"
  synonym:
 • modest
 • ,
 • small

2. Nem nagy, de méretében vagy mennyiségében elegendő

 • "Szerény fizetés"
 • "Szerény infláció"
 • "Saját kis módon segítettem"
  szinonimája:
 • szerény
 • ,
 • kicsi

3. Free from pomp or affectation

 • "Comfortable but modest cottages"
 • "A simple rectangular brick building"
 • "A simple man with simple tastes"
  synonym:
 • modest

3. Mentes pompától vagy szeretetétől

 • "Kényelmes, de szerény nyaralók"
 • "Egy egyszerű téglalap alakú téglaépület"
 • "Egy egyszerű ember, egyszerű ízlésű"
  szinonimája:
 • szerény

4. Not offensive to sexual mores in conduct or appearance

  synonym:
 • modest

4. Nem sértő a szexuális szokások viselkedésében vagy megjelenésében

  szinonimája:
 • szerény

5. Low or inferior in station or quality

 • "A humble cottage"
 • "A lowly parish priest"
 • "A modest man of the people"
 • "Small beginnings"
  synonym:
 • humble
 • ,
 • low
 • ,
 • lowly
 • ,
 • modest
 • ,
 • small

5. Alacsony vagy alacsonyabb az állomáson vagy a minőségben

 • "Egy szerény ház"
 • "Alacsony plébános"
 • "Az emberek szerény embere"
 • "Kis kezdetek"
  szinonimája:
 • alázatos
 • ,
 • alacsony
 • ,
 • alacsonyan
 • ,
 • szerény
 • ,
 • kicsi

6. Humble in spirit or manner

 • Suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness
 • "Meek and self-effacing"
  synonym:
 • meek
 • ,
 • mild
 • ,
 • modest

6. Alázatos szellemben vagy módon

 • Nyugdíjba vonuló enyhe képességre vagy akár gyáva engedelmességre utal
 • "Szelíd és önmeghatározó"
  szinonimája:
 • szelíd
 • ,
 • enyhe
 • ,
 • szerény

7. Limited in size or scope

 • "A small business"
 • "A newspaper with a modest circulation"
 • "Small-scale plans"
 • "A pocket-size country"
  synonym:
 • minor
 • ,
 • modest
 • ,
 • small
 • ,
 • small-scale
 • ,
 • pocket-size
 • ,
 • pocket-sized

7. Korlátozott méretű vagy hatályú

 • "Kisvállalkozás"
 • "Szerény forgalomú újság"
 • "Kis méretű tervek"
 • "Zsebméretű ország"
  szinonimája:
 • kiskorú
 • ,
 • szerény
 • ,
 • kicsi
 • ,
 • kis méretű
 • ,
 • zsebméret
 • ,
 • zsebméretű