Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Moderate magyar nyelvre

EnglishHungarian

Moderate

/mɑdərət/

noun

1. A person who takes a position in the political center

  synonym:
 • centrist
 • ,
 • middle of the roader
 • ,
 • moderate
 • ,
 • moderationist

1. Olyan személy, aki pozícióba kerül a politikai központban

  szinonimája:
 • centrista
 • ,
 • az útépítő közepén
 • ,
 • mérsékelt
 • ,
 • moderátor

verb

1. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

1. Elnököl

 • "John moderálta a beszélgetést"
  szinonimája:
 • mérsékelt
 • ,
 • szék
 • ,
 • ólom

2. Make less fast or intense

 • "Moderate your speed"
  synonym:
 • moderate

2. Kevésbé gyors vagy intenzív

 • "Mérsékelje a sebességet"
  szinonimája:
 • mérsékelt

3. Lessen the intensity of

 • Temper
 • Hold in restraint
 • Hold or keep within limits
 • "Moderate your alcohol intake"
 • "Hold your tongue"
 • "Hold your temper"
 • "Control your anger"
  synonym:
 • control
 • ,
 • hold in
 • ,
 • hold
 • ,
 • contain
 • ,
 • check
 • ,
 • curb
 • ,
 • moderate

3. Csökkenti a

 • Temperamentum
 • Tartsa vissza az utasbiztonsági rendszert
 • Tartsa vagy tartsa be a korlátokat
 • "Mérsékelje az alkoholfogyasztást"
 • "Tartsd a nyelved"
 • "Tartsd meg a kedved"
 • "Ellenőrizze a haragját"
  szinonimája:
 • vezérlés
 • ,
 • tartsd be
 • ,
 • tart
 • ,
 • tartalmaz
 • ,
 • jelölje be
 • ,
 • járdaszegély
 • ,
 • mérsékelt

4. Make less severe or harsh

 • "He moderated his tone when the students burst out in tears"
  synonym:
 • mince
 • ,
 • soften
 • ,
 • moderate

4. Kevésbé súlyos vagy durva

 • "Moderálta hangját, amikor a hallgatók könnyben robbanttak fel"
  szinonimája:
 • darál
 • ,
 • lágyul
 • ,
 • mérsékelt

5. Make less strong or intense

 • Soften
 • "Tone down that aggressive letter"
 • "The author finally tamed some of his potentially offensive statements"
  synonym:
 • tone down
 • ,
 • moderate
 • ,
 • tame

5. Kevésbé erős vagy intenzív

 • Lágyul
 • "Hangold le azt az agresszív levelet"
 • "A szerző végül megszelídítette néhány potenciálisan sértő kijelentését"
  szinonimája:
 • hangjelzés
 • ,
 • mérsékelt
 • ,
 • tame

6. Restrain

  synonym:
 • chasten
 • ,
 • moderate
 • ,
 • temper

6. Visszatart

  szinonimája:
 • Chasten
 • ,
 • mérsékelt
 • ,
 • temperamentum

adjective

1. Being within reasonable or average limits

 • Not excessive or extreme
 • "Moderate prices"
 • "A moderate income"
 • "A moderate fine"
 • "Moderate demands"
 • "A moderate estimate"
 • "A moderate eater"
 • "Moderate success"
 • "A kitchen of moderate size"
 • "The x-ray showed moderate enlargement of the heart"
  synonym:
 • moderate

1. Ésszerű vagy átlagos határokon belül

 • Nem túlzott vagy szélsőséges
 • "Mérsékelt árak"
 • "Mérsékelt jövedelem"
 • "Mérsékelt finom"
 • "Mérsékelt igények"
 • "Mérsékelt becslés"
 • "Mérsékelt evő"
 • "Mérsékelt siker"
 • "Mérsékelt méretű konyha"
 • "A röntgen mérsékelten megnövekedett a szívben"
  szinonimája:
 • mérsékelt

2. Not extreme

 • "A moderate penalty"
 • "Temperate in his response to criticism"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • temperate

2. Nem szélsőséges

 • "Mérsékelt büntetés"
 • "Mérsékelt a kritikára adott válaszában"
  szinonimája:
 • mérsékelt
 • ,
 • mérsékelt

3. Marked by avoidance of extravagance or extremes

 • "Moderate in his demands"
 • "Restrained in his response"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • restrained

3. Extravagáns vagy szélsőségek elkerülésével jellemezhető

 • "Mérsékelt az igényeiben"
 • "Visszatartotta a válaszát"
  szinonimája:
 • mérsékelt
 • ,
 • visszafogott