Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "minute" into Hungarian language

A "perc" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Minute

[Perc]
/mɪnət/

noun

1. A unit of time equal to 60 seconds or 1/60th of an hour

 • "He ran a 4 minute mile"
  synonym:
 • minute
 • ,
 • min

1. Időegység 60 másodperc vagy egy óra 1/60-a

 • "4 perc mérföldet futott"
  szinonimája:
 • perc
 • ,
 • min

2. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

2. Határozatlan időre rövid idő

 • "Várj csak egy pillanatra"
 • "Egy mo"
 • "Csak egy percig tart"
 • "Csak egy kicsit"
  szinonimája:
 • pillanat
 • ,
 • mo
 • ,
 • perc
 • ,
 • második
 • ,
 • kicsit

3. A particular point in time

 • "The moment he arrived the party began"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • instant

3. Egy adott időpont

 • "Amikor megérkezett a párt"
  szinonimája:
 • pillanat
 • ,
 • perc
 • ,
 • második
 • ,
 • azonnali

4. A unit of angular distance equal to a 60th of a degree

  synonym:
 • minute
 • ,
 • arcminute
 • ,
 • minute of arc

4. A szögtávolság egysége, amely megegyezik a fok 60-os szintjével

  szinonimája:
 • perc
 • ,
 • ívperc
 • ,
 • ív perc

5. A short note

 • "The secretary keeps the minutes of the meeting"
  synonym:
 • minute

5. Egy rövid megjegyzés

 • "A titkár tartja az ülés jegyzőkönyvét"
  szinonimája:
 • perc

6. Distance measured by the time taken to cover it

 • "We live an hour from the airport"
 • "Its just 10 minutes away"
  synonym:
 • hour
 • ,
 • minute

6. A lefedéshez szükséges idővel mért távolság

 • "Egy órát élünk a repülőtértől"
 • "Mindössze 10 perc alatt elérhető"
  szinonimája:
 • óra
 • ,
 • perc

adjective

1. Infinitely or immeasurably small

 • "Two minute whiplike threads of protoplasm"
 • "Reduced to a microscopic scale"
  synonym:
 • infinitesimal
 • ,
 • minute

1. Végtelenül vagy mérhetetlenül kicsi

 • "Két perces ostorszerű protoplazma szálak"
 • "Mikroszkopikus skálára redukálva"
  szinonimája:
 • végtelen
 • ,
 • perc

2. Characterized by painstaking care and detailed examination

 • "A minute inspection of the grounds"
 • "A narrow scrutiny"
 • "An exact and minute report"
  synonym:
 • minute
 • ,
 • narrow

2. Gondos gondossággal és részletes vizsgálattal jellemezhető

 • "A talajok egy perces ellenőrzése"
 • "Szűk ellenőrzés"
 • "Pontos és perces jelentés"
  szinonimája:
 • perc
 • ,
 • keskeny

Examples of using

Tom changed his mind at the last minute.
Tom az utolsó percben gondolta meg magát.
There are sixty seconds in a minute.
Egy percben hatvan másodperc van.
What did you do with my glasses? They were here a minute ago.
Mit csináltál a szemüvegemmel? Egy perce még itt volt.