Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mind" into Hungarian language

Az "elme" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Mind

[Mind]
/maɪnd/

noun

1. That which is responsible for one's thoughts and feelings

 • The seat of the faculty of reason
 • "His mind wandered"
 • "I couldn't get his words out of my head"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • head
 • ,
 • brain
 • ,
 • psyche
 • ,
 • nous

1. Ami felelős az ember gondolataiért és érzéseiért

 • Az érvelési kar székhelye
 • "Elméje vándorolt"
 • "Nem tudtam kihozni a szavait a fejemből"
  szinonimája:
 • elme
 • ,
 • fej
 • ,
 • agy
 • ,
 • pszichés
 • ,
 • nous

2. Recall or remembrance

 • "It came to mind"
  synonym:
 • mind

2. Visszahívás vagy emlékezés

 • "Eszébe jutott"
  szinonimája:
 • elme

3. An opinion formed by judging something

 • "He was reluctant to make his judgment known"
 • "She changed her mind"
  synonym:
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • mind

3. Valami megítélésével kialakult vélemény

 • "Vonakodott nyilvánosságra hozni ítéletét"
 • "Meggondolta magát"
  szinonimája:
 • ítélet
 • ,
 • elme

4. An important intellectual

 • "The great minds of the 17th century"
  synonym:
 • thinker
 • ,
 • creative thinker
 • ,
 • mind

4. Fontos intellektuális

 • "A 17. század nagy elméje"
  szinonimája:
 • gondolkodó
 • ,
 • kreatív gondolkodó
 • ,
 • elme

5. Attention

 • "Don't pay him any mind"
  synonym:
 • mind

5. Figyelem

 • "Ne fizetj neki semmilyen elmét"
  szinonimája:
 • elme

6. Your intention

 • What you intend to do
 • "He had in mind to see his old teacher"
 • "The idea of the game is to capture all the pieces"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • idea

6. A szándékod

 • Mit szándékozik tenni
 • "Arra gondolt, hogy meglássa régi tanárát"
 • "A játék célja az összes darab elfogása"
  szinonimája:
 • elme
 • ,
 • ötlet

7. Knowledge and intellectual ability

 • "He reads to improve his mind"
 • "He has a keen intellect"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • intellect

7. Tudás és szellemi képesség

 • "Azt olvassa, hogy javítsa a gondolatait"
 • "Ő lelkes értelme"
  szinonimája:
 • elme
 • ,
 • intellektus

verb

1. Be offended or bothered by

 • Take offense with, be bothered by
 • "I don't mind your behavior"
  synonym:
 • mind

1. Sértődni vagy zavarni

 • Bántalmazni, zavarni
 • "Nem bánom a viselkedését"
  szinonimája:
 • elme

2. Be concerned with or about something or somebody

  synonym:
 • mind

2. Valami vagy valaki miatt aggódik

  szinonimája:
 • elme

3. Be in charge of or deal with

 • "She takes care of all the necessary arrangements"
  synonym:
 • take care
 • ,
 • mind

3. Felelős vagy foglalkozik

 • "Ő gondoskodik az összes szükséges intézkedésről"
  szinonimája:
 • vigyázz
 • ,
 • elme

4. Pay close attention to

 • Give heed to
 • "Heed the advice of the old men"
  synonym:
 • heed
 • ,
 • mind
 • ,
 • listen

4. Figyeljen oda

 • Vigyázz
 • "Fogadja meg az idős emberek tanácsát"
  szinonimája:
 • heed
 • ,
 • elme
 • ,
 • figyelj

5. Be on one's guard

 • Be cautious or wary about
 • Be alert to
 • "Beware of telephone salesmen"
  synonym:
 • beware
 • ,
 • mind

5. Légy az őr

 • Legyen óvatos vagy óvatos
 • Legyen éber
 • "Óvakodj a telefonkereskedőktől"
  szinonimája:
 • vigyázz
 • ,
 • elme

6. Keep in mind

  synonym:
 • mind
 • ,
 • bear in mind

6. Ne feledje

  szinonimája:
 • elme
 • ,
 • ne feledje

Examples of using

Why don't you just tell us what's on your mind?
Miért nem mondod el nekünk, mi jár a fejedben?
Could you mind my bag for a moment while I go to the toilet?
Vigyázna a táskámra egy pillanatra, amíg elszaladok a mosdóba?
I don't mind paying.
Nem ellenzem a fizetést.