Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mention" into Hungarian language

A "megemlítés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Mention

[Megemlít]
/mɛnʃən/

noun

1. A remark that calls attention to something or someone

 • "She made frequent mention of her promotion"
 • "There was no mention of it"
 • "The speaker made several references to his wife"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • reference

1. Egy megjegyzés, amely felhívja a figyelmet valamire vagy valakire

 • "Gyakran megemlítette előléptetését"
 • "Nem említik róla"
 • "A felszólaló több utalást tett a feleségére"
  szinonimája:
 • említés
 • ,
 • referencia

2. A short note recognizing a source of information or of a quoted passage

 • "The student's essay failed to list several important citations"
 • "The acknowledgments are usually printed at the front of a book"
 • "The article includes mention of similar clinical cases"
  synonym:
 • citation
 • ,
 • cite
 • ,
 • acknowledgment
 • ,
 • credit
 • ,
 • reference
 • ,
 • mention
 • ,
 • quotation

2. Egy rövid megjegyzés, amely felismeri az információforrást vagy az idézett bekezdést

 • "A hallgató esszéje nem sorolt fel számos fontos idézetet"
 • "Az elismeréseket általában egy könyv elejére nyomtatják"
 • "A cikk hasonló klinikai esetek említését tartalmazza"
  szinonimája:
 • idézet
 • ,
 • idéz
 • ,
 • nyugtázás
 • ,
 • hitel
 • ,
 • referencia
 • ,
 • említés

3. An official recognition of merit

 • "Although he didn't win the prize he did get special mention"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • honorable mention

3. Az érdem hivatalos elismerése

 • "Bár nem nyerte meg a díjat, külön említést kapott"
  szinonimája:
 • említés
 • ,
 • tisztelt említés

verb

1. Make reference to

 • "His name was mentioned in connection with the invention"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • advert
 • ,
 • bring up
 • ,
 • cite
 • ,
 • name
 • ,
 • refer

1. Hivatkozni

 • "A nevét megemlítették a találmány kapcsán"
  szinonimája:
 • említés
 • ,
 • hirdetés
 • ,
 • felnevel
 • ,
 • idéz
 • ,
 • név
 • ,
 • utal

2. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

2. Említsék

 • "Megfigyelte, hogy előadása túl sok időt vett igénybe"
 • "Megjegyezték, hogy szép nap volt vitorlázni"
  szinonimája:
 • jegyzet
 • ,
 • megfigyelni
 • ,
 • említés
 • ,
 • megjegyzés

3. Commend

 • "He was cited for his outstanding achievements"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • cite

3. Dicséret

 • "Kiemelkedő eredményei miatt idézték"
  szinonimája:
 • említés
 • ,
 • idéz

Examples of using

Don't mention rope in the home of a hanged man.
Akasztott ember házában ne emlegesd a kötelet.
My mother didn't mention it.
Anyám nem említette ezt.
Don't mention our plan to anybody.
Senkinek se beszélj a tervünkről.