Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meet" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „meet“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Meet

[Találkozik]
/mit/

noun

1. A meeting at which a number of athletic contests are held

  synonym:
 • meet
 • ,
 • sports meeting

1. Találkozó, amelyen számos atlétikai versenyt rendeznek

  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • sporttalálkozó

verb

1. Come together

 • "I'll probably see you at the meeting"
 • "How nice to see you again!"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • run into
 • ,
 • encounter
 • ,
 • run across
 • ,
 • come across
 • ,
 • see

1. Gyertek össze

 • "„valószínűleg találkozunk a találkozón“"
 • "„milyen jó újra látni!“!"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • összefut
 • ,
 • találkozás
 • ,
 • átfut
 • ,
 • rábukkan
 • ,
 • lásd

2. Get together socially or for a specific purpose

  synonym:
 • meet
 • ,
 • get together

2. Gyűljetek össze társadalmilag vagy egy meghatározott célból

  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • fogjatok össze

3. Be adjacent or come together

 • "The lines converge at this point"
  synonym:
 • converge
 • ,
 • meet

3. Legyen szomszédos vagy jöjjön össze

 • "„ezen a ponton összefolynak a vonalak“"
  szinonimája:
 • konvergal
 • ,
 • találkozz

4. Fill or meet a want or need

  synonym:
 • meet
 • ,
 • satisfy
 • ,
 • fill
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil

4. Töltse ki vagy elégítse ki a vágyat vagy igényt

  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • kielégít
 • ,
 • tölts
 • ,
 • teljesmtis
 • ,
 • teljesíteni

5. Satisfy a condition or restriction

 • "Does this paper meet the requirements for the degree?"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • fit
 • ,
 • conform to

5. Teljesítsen egy feltételt vagy korlátozást

 • "„megfelel ez a dolgozat a diploma követelményeinek?“?"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • illeszkedés
 • ,
 • megfelel

6. Satisfy or fulfill

 • "Meet a need"
 • "This job doesn't match my dreams"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • match
 • ,
 • cope with

6. Kielégíteni vagy teljesíteni

 • "„megfelel egy igénynek“"
 • "„ez a munka nem egyezik az álmaimmal“"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • mérkőzés
 • ,
 • megbirkózni vele

7. Collect in one place

 • "We assembled in the church basement"
 • "Let's gather in the dining room"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • gather
 • ,
 • assemble
 • ,
 • forgather
 • ,
 • foregather

7. Gyűjtsd össze egy helyen

 • "„a templom pincéjében gyűltünk össze“"
 • "„gyűljünk össze az ebédlőben“"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • gyűljenek össze
 • ,
 • összeszerelni
 • ,
 • forgather
 • ,
 • előgyűjtés

8. Get to know

 • Get acquainted with
 • "I met this really handsome guy at a bar last night!"
 • "We met in singapore"
  synonym:
 • meet

8. Ismerkedj meg

 • Ismerkedjen meg
 • "- tegnap este találkoztam ezzel az igazán jóképű sráccal egy bárban!"
 • "„szingapúrban találkoztunk“"
  szinonimája:
 • találkozz

9. Meet by design

 • Be present at the arrival of
 • "Can you meet me at the train station?"
  synonym:
 • meet

9. Találkozás tervezés szerint

 • Legyen jelen az érkezéskor
 • "- találkozhat velem a vasútállomáson?"
  szinonimája:
 • találkozz

10. Contend against an opponent in a sport, game, or battle

 • "Princeton plays yale this weekend"
 • "Charlie likes to play mary"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • play
 • ,
 • take on

10. Küzdj meg egy ellenféllel egy sportban, játékban vagy csatában

 • "„princeton a yale-en játszik ezen a hétvégén“"
 • "„charlie szereti maryt játszani“"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • találkozás
 • ,
 • játszd
 • ,
 • vállal

11. Experience as a reaction

 • "My proposal met with much opposition"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • receive

11. Tapasztalat mint reakció

 • "„a javaslatom nagy ellenállásba ütközött“"
  szinonimája:
 • találkozz
 • ,
 • találkozás
 • ,
 • fogad

12. Undergo or suffer

 • "Meet a violent death"
 • "Suffer a terrible fate"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • meet

12. Átesik vagy szenved

 • "„találkozzunk egy erőszakos halállal“"
 • "„szörnyű sorsot szenvedni“"
  szinonimája:
 • szenvedni
 • ,
 • találkozz

13. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

13. Legyen közvetlen fizikai kapcsolatban

 • Lépjen kapcsolatba
 • "„a két épület összeér“"
 • "„a kezük összeért“"
 • "„a huzal nem érintkezhet a fém burkolattal“"
 • "„a felületek ezen a ponton érintkeznek“"
  szinonimája:
 • érintés
 • ,
 • szomszédos
 • ,
 • találkozz
 • ,
 • kapcsolatfelvétel

adjective

1. Being precisely fitting and right

 • "It is only meet that she should be seated first"
  synonym:
 • fitting
 • ,
 • meet

1. Pontosan illőnek és helyesnek lenni

 • "„csak a találkozás az, hogy ő üljön le először“"
  szinonimája:
 • illesztés
 • ,
 • találkozz

Examples of using

Tom wants to meet with you to discuss the matter.
Tom találkozni akar veled, hogy megbeszéljétek a dolgot.
What time tomorrow do you want to meet?
Holnap hánykor szeretne találkozni?
What time tomorrow do you want to meet?
Holnap hánykor szeretnél találkozni?