Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása March magyar nyelvre

EnglishHungarian

March

/mɑrʧ/

noun

1. The month following february and preceding april

  synonym:
 • March
 • ,
 • Mar

1. A februárot követő és áprilisot megelőző hónap

szinonimája:
 • március,
 • Mar

2. The act of marching

 • Walking with regular steps (especially in a procession of some kind)
 • "It was a long march"
 • "We heard the sound of marching"
  synonym:
 • march
 • ,
 • marching

2. Menetelés

 • Séta rendszeres lépésekkel (, különösen valamilyen felvonulás esetén )
 • "Hosszú március volt"
 • "Hallottuk a menetelés hangját"
szinonimája:
 • március,
 • menetelő

3. A steady advance

 • "The march of science"
 • "The march of time"
  synonym:
 • march

3. Folyamatos előrelépés

 • "A tudomány felvonulása"
 • "Az idő menetelése"
szinonimája:
 • március

4. A procession of people walking together

 • "The march went up fifth avenue"
  synonym:
 • march

4. Az emberek együtt járó felvonulása

 • "A felvonulás az ötödik sugárúton ment fel"
szinonimája:
 • március

5. District consisting of the area on either side of a border or boundary of a country or an area

 • "The welsh marches between england and wales"
  synonym:
 • borderland
 • ,
 • border district
 • ,
 • march
 • ,
 • marchland

5. Kerület, amely egy ország vagy egy terület határának vagy határának mindkét oldalán található területből áll

 • "A walesi menetek anglia és wales között"
szinonimája:
 • határvidék,
 • határ menti kerület,
 • március,
 • Marchland

6. Genre of music written for marching

 • "Sousa wrote the best marches"
  synonym:
 • marching music
 • ,
 • march

6. Menetelésre írt zenei műfaj

 • "Sousa írta a legjobb meneteket"
szinonimája:
 • menetelő zene,
 • március

7. A degree granted for the successful completion of advanced study of architecture

  synonym:
 • Master of Architecture
 • ,
 • MArch

7. Az építészet fejlett tanulmányának sikeres befejezéséhez odaítélt diploma

szinonimája:
 • Építészmérnök,
 • MArch

verb

1. March in a procession

 • "They processed into the dining room"
  synonym:
 • march
 • ,
 • process

1. Menetelés egy felvonuláson

 • "Az ebédlőbe dolgoztak"
szinonimája:
 • március,
 • folyamat

2. Force to march

 • "The japanese marched their prisoners through manchuria"
  synonym:
 • march

2. Erő menetelni

 • "A japánok mandzsúrián vonultak be foglyaikba"
szinonimája:
 • március

3. Walk fast, with regular or measured steps

 • Walk with a stride
 • "He marched into the classroom and announced the exam"
 • "The soldiers marched across the border"
  synonym:
 • march

3. Gyorsan járni, rendszeres vagy mért lépésekkel

 • Séta egy lépéssel
 • "Bement az osztályterembe, és bejelentette a vizsgát"
 • "A katonák átmentek a határon"
szinonimája:
 • március

4. March in protest

 • Take part in a demonstration
 • "Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in seattle"
  synonym:
 • demonstrate
 • ,
 • march

4. Március tiltakozással

 • Részt vesz egy demonstráción
 • "Ezrek tüntettek a globalizáció ellen a seattle-i legerősebb gazdasági nemzetek találkozóján"
szinonimája:
 • bizonyítani,
 • március

5. Walk ostentatiously

 • "She parades her new husband around town"
  synonym:
 • parade
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • march

5. Járj látszólag

 • "Új férjét felvonultatja a város körül"
szinonimája:
 • felvonulás,
 • kiállítás,
 • március

6. Cause to march or go at a marching pace

 • "They marched the mules into the desert"
  synonym:
 • march

6. Induljon, vagy menetelő ütemben menjen

 • "Az öszvér a sivatagba vonultak"
szinonimája:
 • március

7. Lie adjacent to another or share a boundary

 • "Canada adjoins the u.s."
 • "England marches with scotland"
  synonym:
 • border
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • edge
 • ,
 • abut
 • ,
 • march
 • ,
 • butt
 • ,
 • butt against
 • ,
 • butt on

7. Feküdjön egy másik mellett, vagy ossza meg a határt

 • "Kanada csatlakozik az egyesült államokhoz."
 • "Anglia felvonul skóciával"
szinonimája:
 • határ,
 • szomszédos,
 • él,
 • Abut,
 • március,
 • tompa,
 • fenekét,
 • fenekét