Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Manage magyar nyelvre

EnglishHungarian

Manage

/mænəʤ/

verb

1. Be successful

 • Achieve a goal
 • "She succeeded in persuading us all"
 • "I managed to carry the box upstairs"
 • "She pulled it off, even though we never thought her capable of it"
 • "The pianist negociated the difficult runs"
  synonym:
 • pull off
 • ,
 • negociate
 • ,
 • bring off
 • ,
 • carry off
 • ,
 • manage

1. Sikeresnek kell lennie

 • Elérni egy célt
 • "Sikerült meggyőznie mindannyiunkat"
 • "Sikerült a dobozt az emeletre vinni"
 • "Lehúzta, bár soha nem gondoltuk, hogy képes rá"
 • "A zongorista elhanyagolta a nehéz futásokat"
szinonimája:
 • húz,
 • negociate,
 • hoz,
 • elhozza,
 • kezelése

2. Be in charge of, act on, or dispose of

 • "I can deal with this crew of workers"
 • "This blender can't handle nuts"
 • "She managed her parents' affairs after they got too old"
  synonym:
 • manage
 • ,
 • deal
 • ,
 • care
 • ,
 • handle

2. Felelős, cselekszik vagy ártalmatlanítja

 • "Tudok foglalkozni ezzel a munkavállalók legénységével"
 • "Ez a turmixgép nem képes kezelni a diókat"
 • "A szülei ügyeit kezeli, miután túl öregedtek"
szinonimája:
 • kezelése,
 • üzlet,
 • gondozás,
 • fogantyú

3. Come to terms with

 • "We got by on just a gallon of gas"
 • "They made do on half a loaf of bread every day"
  synonym:
 • cope
 • ,
 • get by
 • ,
 • make out
 • ,
 • make do
 • ,
 • contend
 • ,
 • grapple
 • ,
 • deal
 • ,
 • manage

3. Jönnek

 • "Csak egy liter gázzal mentünk át"
 • "Minden nap fél vekni kenyeret készítettek"
szinonimája:
 • megbirkózni,
 • menj el,
 • ki,
 • csinál,
 • vitatkozni,
 • markolat,
 • üzlet,
 • kezelése

4. Watch and direct

 • "Who is overseeing this project?"
  synonym:
 • oversee
 • ,
 • supervise
 • ,
 • superintend
 • ,
 • manage

4. Nézni és irányítani

 • "- ki felügyeli ezt a projektet?"
szinonimája:
 • felügyelő,
 • felügyeli,
 • szuperintend,
 • kezelése

5. Achieve something by means of trickery or devious methods

  synonym:
 • wangle
 • ,
 • finagle
 • ,
 • manage

5. Elérhet valamit csalásokkal vagy hamis módszerekkel

szinonimája:
 • wangle,
 • Finagle,
 • kezelése

6. Carry on or function

 • "We could do with a little more help around here"
  synonym:
 • do
 • ,
 • manage

6. Folytatja vagy funkciója

 • "Itt még egy kis segítséggel tehetnénk"
szinonimája:
 • csinál,
 • kezelése

7. Handle effectively

 • "The burglar wielded an axe"
 • "The young violinist didn't manage her bow very well"
  synonym:
 • wield
 • ,
 • handle
 • ,
 • manage

7. Hatékonyan kezelni

 • "A betörő fejszével járt"
 • "A fiatal hegedűművész nem kezelte nagyon jól az íját"
szinonimája:
 • wield,
 • fogantyú,
 • kezelése

Examples of using

Tom took a class to learn how to manage his anger.
Tom részt vett egy tanfolyamon, hogy megtanulja legyőzni a dühét.
I hope I can manage to make both ends meet.
Remélem, hogy sikerül egyensúlyba hozni a költségvetésemet.