Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "making" into Hungarian language

A "készítés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Making

[Készítés]
/mekɪŋ/

noun

1. The act that results in something coming to be

 • "The devising of plans"
 • "The fashioning of pots and pans"
 • "The making of measurements"
 • "It was already in the making"
  synonym:
 • devising
 • ,
 • fashioning
 • ,
 • making

1. Az a cselekedet, amelynek eredményeként valami jön létre

 • "Tervek kidolgozása"
 • "Edények és edények kialakítása"
 • "Mérések elvégzése"
 • "Már elkészült"
  szinonimája:
 • kidolgozó
 • ,
 • divat
 • ,
 • készítés

2. An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something

 • "Her qualifications for the job are excellent"
 • "One of the qualifications for admission is an academic degree"
 • "She has the makings of fine musician"
  synonym:
 • qualification
 • ,
 • making

2. Olyan tulajdonság, amelyet teljesíteni vagy betartani kell, és amely megfelel az embernek valamiért

 • "Kiváló képesítéssel rendelkezik"
 • "Az egyik felvételi képesítés egy tudományos fokozat"
 • "Megvan a finom zenész megfogalmazása"
  szinonimája:
 • képesítés
 • ,
 • készítés

3. (usually plural) the components needed for making or doing something

 • "The recipe listed all the makings for a chocolate cake"
  synonym:
 • making

3. ( általában többes ) a valami elkészítéséhez vagy végrehajtásához szükséges alkatrészek

 • "A recept felsorolta a csokoládétorta összes formáját"
  szinonimája:
 • készítés

Examples of using

Shinichirō Watanabe once considered making an anime about Christopher Columbus, but came to the conclusion that not even anime was expressive enough to properly portray the surreal greatness of Columbus's exploits.
Sinicsiró Watanabe egyszer megfontolta, hogy egy animét készít Kolumbusz Kristófról, de arra a következtetésre jutott, hogy még az anime sem elég kifejező ahhoz, hogy megfelelően tudja ábrázolni Kolumbusz tetteinek szürreális nagyságát.
My mother is making a cake for my father.
Édesanyám éppen tortát készít édesapámnak.
With her extravagant tastes, she was incapable of making ends meet.
Az extravagáns ízlésével nem tudott kijönni a fizetéséből.