Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "machinery" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „gép“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Machinery

[Gépezet]
/məʃinəri/

noun

1. Machines or machine systems collectively

  synonym:
 • machinery

1. Gépek vagy géprendszerek együttesen

  szinonimája:
 • géppark

2. A system of means and activities whereby a social institution functions

 • "The complex machinery of negotiation"
 • "The machinery of command labored and brought forth an order"
  synonym:
 • machinery

2. Eszközök és tevékenységek rendszere, amelyben egy társadalmi intézmény működik

 • "„a tárgyalás összetett gépezete“"
 • "„a parancsnoki gépezet dolgozott és parancsot adott“"
  szinonimája:
 • géppark