Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "love" into Hungarian language

A "szerelem" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Love

[Szerelem]
/ləv/

noun

1. A strong positive emotion of regard and affection

 • "His love for his work"
 • "Children need a lot of love"
  synonym:
 • love

1. Erős pozitív érzelem a tisztelet és a szeretet

 • "Szeretete munkája iránt"
 • "A gyerekeknek sok szerelemre van szükségük"
szinonimája:
 • szerelem

2. Any object of warm affection or devotion

 • "The theater was her first love"
 • "He has a passion for cock fighting"
  synonym:
 • love
 • ,
 • passion

2. Bármilyen tárgy meleg szeretet vagy odaadás

 • "A színház volt az első szerelme"
 • "Szenvedélye van a kakas harcának"
szinonimája:
 • szerelem,
 • szenvedély

3. A beloved person

 • Used as terms of endearment
  synonym:
 • beloved
 • ,
 • dear
 • ,
 • dearest
 • ,
 • honey
 • ,
 • love

3. Szeretett ember

 • Az endearment kifejezésként használják
szinonimája:
 • szeretett,
 • kedves,
 • legkedvesebb,
 • édesem,
 • szerelem

4. A deep feeling of sexual desire and attraction

 • "Their love left them indifferent to their surroundings"
 • "She was his first love"
  synonym:
 • love
 • ,
 • sexual love
 • ,
 • erotic love

4. A szexuális vágy és vonzerő mély érzése

 • "Szeretetük közömbös maradt a környezetük iránt"
 • "Ő volt az első szerelme"
szinonimája:
 • szerelem,
 • szexuális szerelem,
 • erotikus szerelem

5. A score of zero in tennis or squash

 • "It was 40 love"
  synonym:
 • love

5. Nulla pontszám teniszben vagy squash-ban

 • "40 szerelem volt"
szinonimája:
 • szerelem

6. Sexual activities (often including sexual intercourse) between two people

 • "His lovemaking disgusted her"
 • "He hadn't had any love in months"
 • "He has a very complicated love life"
  synonym:
 • sexual love
 • ,
 • lovemaking
 • ,
 • making love
 • ,
 • love
 • ,
 • love life

6. Szexuális tevékenységek ( gyakran beleértve a nemi közösülést ) két ember között

 • "Szeretetének undorodott"
 • "Hónapok óta nem volt szeretete"
 • "Nagyon bonyolult szerelmi élete van"
szinonimája:
 • szexuális szerelem,
 • szerelmezés,
 • szerelem,
 • szerelem,
 • szeretem az életet

verb

1. Have a great affection or liking for

 • "I love french food"
 • "She loves her boss and works hard for him"
  synonym:
 • love

1. Nagy szeretettel vagy szeretettel

 • "Szeretem a francia ételeket"
 • "Szereti a főnökét, és keményen dolgozik érte"
szinonimája:
 • szerelem

2. Get pleasure from

 • "I love cooking"
  synonym:
 • love
 • ,
 • enjoy

2. Élvezd

 • "Szeretem főzni"
szinonimája:
 • szerelem,
 • élvezd

3. Be enamored or in love with

 • "She loves her husband deeply"
  synonym:
 • love

3. Szerelmes vagy szerelmes

 • "Mélyen szereti a férjét"
szinonimája:
 • szerelem

4. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

4. Nemi kapcsolatban állnak

 • "Ez a hallgató mindenkivel alszik a kollégiumban"
 • "Ádám ismerte évát"
 • "Voltál már valaha intim ezzel az emberrel?"
szinonimája:
 • együtt aludni,
 • gurulj a széna,
 • szerelem,
 • ki,
 • szerelem,
 • aludni,
 • feküdj,
 • szexelni,
 • tudom,
 • csináld,
 • légy intim,
 • közösüléssel rendelkeznek,
 • távolítsd el,
 • tedd le,
 • csavar,
 • fasz,
 • jazz,
 • eff,
 • púp,
 • fekszel,
 • ágy,
 • menj rá,
 • bumm,
 • add tovább,
 • bonk

Examples of using

That's real love!
Ez igaz szerelem.
I love that store.
Szeretem azt az áruházat.
I love cheese.
Szeretem én a sajtot.