Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lot" into Hungarian language

A "tétel" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Lot

[Sok]
/lɑt/

noun

1. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

1. ( gyakran követi a `of ') nagy számot, összeget vagy mértéket

 • "Egy tétel betűk"
 • "Sok baj"
 • "Sok pénz"
 • "Menta készített a tőzsdén"
 • "Lásd a többi nyertest a hatalmas fotócsomagban"
 • "Rengetegnek kellett lennie"
 • "Egy újságírók száma"
 • "Egy pénzpálca"
  szinonimája:
 • tétel
 • ,
 • üzlet
 • ,
 • nyáj
 • ,
 • jó üzlet
 • ,
 • nagyon jó
 • ,
 • gyűlöletes
 • ,
 • halom
 • ,
 • sok
 • ,
 • tömeg
 • ,
 • rendetlenség
 • ,
 • Mickle
 • ,
 • menta
 • ,
 • hegy
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pot
 • ,
 • elég kicsit
 • ,
 • tutaj
 • ,
 • látvány
 • ,
 • elfordult
 • ,
 • spate
 • ,
 • verem
 • ,
 • rendezett összeg
 • ,
 • wad

2. A parcel of land having fixed boundaries

 • "He bought a lot on the lake"
  synonym:
 • lot

2. Rögzített határokkal rendelkező parcella

 • "Sokat vásárolt a tónál"
  szinonimája:
 • sok

3. An unofficial association of people or groups

 • "The smart set goes there"
 • "They were an angry lot"
  synonym:
 • set
 • ,
 • circle
 • ,
 • band
 • ,
 • lot

3. Emberek vagy csoportok nem hivatalos társulása

 • "Az intelligens készlet oda megy"
 • "Dühös sors volt"
  szinonimája:
 • beállítani
 • ,
 • kör
 • ,
 • együttes
 • ,
 • sok

4. Your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)

 • "Whatever my fortune may be"
 • "Deserved a better fate"
 • "Has a happy lot"
 • "The luck of the irish"
 • "A victim of circumstances"
 • "Success that was her portion"
  synonym:
 • fortune
 • ,
 • destiny
 • ,
 • fate
 • ,
 • luck
 • ,
 • lot
 • ,
 • circumstances
 • ,
 • portion

4. Az élet általános körülményei vagy állapota ( beleértve mindent, ami veled történik )

 • "Bármi legyen is a szerencsém"
 • "Jobb sorsot érdemel"
 • "Boldog sokat"
 • "Az ír szerencséje"
 • "Körülmények áldozata"
 • "Siker volt az ő része"
  szinonimája:
 • vagyon
 • ,
 • sors
 • ,
 • szerencse
 • ,
 • sok
 • ,
 • körülmények
 • ,
 • adag

5. Anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random

 • "The luck of the draw"
 • "They drew lots for it"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • lot

5. Bármi ( szalma vagy kavics stb. ) véletlenszerűen vett vagy választott

 • "A sorsolás szerencséje"
 • "Sokat rajzoltak érte"
  szinonimája:
 • sorsolás
 • ,
 • sok

6. Any collection in its entirety

 • "She bought the whole caboodle"
  synonym:
 • bunch
 • ,
 • lot
 • ,
 • caboodle

6. Bármilyen gyűjtemény teljes egészében

 • "Megvette az egész kabátot"
  szinonimája:
 • csomó
 • ,
 • sok
 • ,
 • caboodle

7. (old testament) nephew of abraham

 • God destroyed sodom and gomorrah but chose to spare lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction
  synonym:
 • Lot

7. ( ószövetség ) ábrahám unokaöccse

 • Isten elpusztította sodomát és gomorrát, de úgy döntött, hogy megkímélte lotot és családját, akiknek azt mondták, hogy meneküljenek anélkül, hogy visszatekintnének a pusztításra.
  szinonimája:
 • Sok

verb

1. Divide into lots, as of land, for example

  synonym:
 • lot

1. Osztva tételekre, például földterületre

  szinonimája:
 • sok

2. Administer or bestow, as in small portions

 • "Administer critical remarks to everyone present"
 • "Dole out some money"
 • "Shell out pocket money for the children"
 • "Deal a blow to someone"
 • "The machine dispenses soft drinks"
  synonym:
 • distribute
 • ,
 • administer
 • ,
 • mete out
 • ,
 • deal
 • ,
 • parcel out
 • ,
 • lot
 • ,
 • dispense
 • ,
 • shell out
 • ,
 • deal out
 • ,
 • dish out
 • ,
 • allot
 • ,
 • dole out

2. Beadhatja vagy adhatja, mint kis adagokban

 • "Minden jelenlévőnek adjon kritikai megjegyzéseket"
 • "Elfogyott egy kis pénz"
 • "Zsebpénzt vág ki a gyermekek számára"
 • "Ütést kell adni valakinek"
 • "A gép üdítőket bocsát ki"
  szinonimája:
 • terjeszt
 • ,
 • admin
 • ,
 • mete ki
 • ,
 • üzlet
 • ,
 • csomag ki
 • ,
 • sok
 • ,
 • adagol
 • ,
 • héj ki
 • ,
 • tál
 • ,
 • allok
 • ,
 • dole ki

Examples of using

I still have a lot of questions I want to ask.
Sok kérdésem van még, amit szeretnék feltenni.
When it rains a lot, it causes landslides in the mountains.
Amikor sok eső esik, hegycsuszamlások történnek.
Research requires a lot of energy, but it's worth the effort.
A kutatómunka sok energiát igényel, de megéri a fáradozást.