Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása List magyar nyelvre

EnglishHungarian

List

/lɪst/

noun

1. A database containing an ordered array of items (names or topics)

  synonym:
 • list
 • ,
 • listing

1. Egy adatbázis, amely rendezett tömböt tartalmaz ( nevek vagy témák )

szinonimája:
 • lista,
 • felsorolás

2. The property possessed by a line or surface that departs from the vertical

 • "The tower had a pronounced tilt"
 • "The ship developed a list to starboard"
 • "He walked with a heavy inclination to the right"
  synonym:
 • tilt
 • ,
 • list
 • ,
 • inclination
 • ,
 • lean
 • ,
 • leaning

2. A függőleges iránytól eltérő vonal vagy felület birtokában lévő ingatlan

 • "A torony kifejezett dőlése volt"
 • "A hajó kidolgozott egy listát a jobb oldalra"
 • "Kemény hajlammal sétált jobbra"
szinonimája:
 • dőlés,
 • lista,
 • dőlés,
 • sovány,
 • hajló

verb

1. Give or make a list of

 • Name individually
 • Give the names of
 • "List the states west of the mississippi"
  synonym:
 • list
 • ,
 • name

1. Adjon vagy készítsen egy listát

 • Név külön
 • Adja meg a
 • "Sorolja fel a mississippi-től nyugatra eső államokat"
szinonimája:
 • lista,
 • név

2. Include in a list

 • "Am i listed in your register?"
  synonym:
 • list

2. Szerepel egy listában

 • "Felsoroltam a nyilvántartásodban?"
szinonimája:
 • lista

3. Cause to lean to the side

 • "Erosion listed the old tree"
  synonym:
 • list
 • ,
 • lean

3. Mert oldalra hajlik

 • "Az erózió felsorolta a régi fát"
szinonimája:
 • lista,
 • sovány

4. Tilt to one side

 • "The balloon heeled over"
 • "The wind made the vessel heel"
 • "The ship listed to starboard"
  synonym:
 • list
 • ,
 • heel

4. Dőlés az egyik oldalra

 • "A ballon átfordult"
 • "A szél sarkon tette a hajót"
 • "A hajó a jobb oldalra került"
szinonimája:
 • lista,
 • sarok

5. Enumerate

 • "We must number the names of the great mathematicians"
  synonym:
 • number
 • ,
 • list

5. Felsorol

 • "Számoznunk kell a nagy matematikusok nevét"
szinonimája:
 • szám,
 • lista

Examples of using

I've made a list of things I'd like to buy.
Csinàltam egy listàt azokrol a dolgokrol amiket megszeretnék venni.
Their names were crossed off the list.
A nevüket kihúzták a listáról.
I wish you would make a list of the newly published books.
Szeretném, ha készítenél egy listát az utóbbi időben publikált könyvekről.