Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "library" into Hungarian language

A "könyvtár" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Library

[Könyvtár]
/laɪbrɛri/

noun

1. A room where books are kept

 • "They had brandy in the library"
  synonym:
 • library

1. Egy szoba, ahol könyveket tartanak

 • "Pálinka volt a könyvtárban"
  szinonimája:
 • könyvtár

2. A collection of literary documents or records kept for reference or borrowing

  synonym:
 • library

2. Irodalmi dokumentumok vagy nyilvántartások gyűjteménye, amelyeket referenciaként vagy kölcsönzés céljából tartanak

  szinonimája:
 • könyvtár

3. A depository built to contain books and other materials for reading and study

  synonym:
 • library
 • ,
 • depository library

3. Könyvtár, amely könyveket és egyéb anyagokat tartalmaz olvasáshoz és tanuláshoz

  szinonimája:
 • könyvtár
 • ,
 • letéti könyvtár

4. (computing) a collection of standard programs and subroutines that are stored and available for immediate use

  synonym:
 • library
 • ,
 • program library
 • ,
 • subroutine library

4. ( számítástechnika ) szabványos programok és alprogramok gyűjteménye, amelyeket tárolnak és azonnal rendelkezésre állnak

  szinonimája:
 • könyvtár
 • ,
 • program könyvtár
 • ,
 • szubrutin könyvtár

5. A building that houses a collection of books and other materials

  synonym:
 • library

5. Egy épület, amelyben könyvek és egyéb anyagok gyűjteménye található

  szinonimája:
 • könyvtár

Examples of using

You should return all the library books before the end of the year.
Minden könyvtári könyvet vissza kell vinni év végéig.
I have been working in the library since January.
Január óta dolgozom a könyvtárban.
She goes to the library every other day.
Minden második nap bemegy a könyvtárba.