Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "legitimate" into Hungarian language

A "legitim" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Legitimate

[Legitimate]
/ləʤɪtəmət/

verb

1. Make legal

 • "Marijuana should be legalized"
  synonym:
 • legalize
 • ,
 • legalise
 • ,
 • decriminalize
 • ,
 • decriminalise
 • ,
 • legitimize
 • ,
 • legitimise
 • ,
 • legitimate
 • ,
 • legitimatize
 • ,
 • legitimatise

1. Törvényesvé teszi

 • "A marihuánát legalizálni kell"
  szinonimája:
 • legalizál
 • ,
 • dekriminalizál
 • ,
 • legitimálja
 • ,
 • törvényes
 • ,
 • legitimizál

2. Show or affirm to be just and legitimate

  synonym:
 • legitimate

2. Mutassa meg vagy erősítse meg, hogy igazságos és legitim

  szinonimája:
 • törvényes

3. Make (an illegitimate child) legitimate

 • Declare the legitimacy of (someone)
 • "They legitimized their natural child"
  synonym:
 • legitimate

3. Tegye ( illegitim gyermeket ) legitimnek

 • Nyilatkozzon a ( valaki ) legitimitásáról
 • "Jogosították természetes gyermekét"
  szinonimája:
 • törvényes

adjective

1. Of marriages and offspring

 • Recognized as lawful
  synonym:
 • legitimate

1. Házasságok és utódok

 • Törvényesnek elismert
  szinonimája:
 • törvényes

2. Based on known statements or events or conditions

 • "Rain was a logical expectation, given the time of year"
  synonym:
 • legitimate
 • ,
 • logical

2. Ismert állítások, események vagy feltételek alapján

 • "Az eső logikus elvárás volt, figyelembe véve az évszakot"
  szinonimája:
 • törvényes
 • ,
 • logikus

3. In accordance with recognized or accepted standards or principles

 • "Legitimate advertising practices"
  synonym:
 • legitimate

3. Az elismert vagy elfogadott szabványokkal vagy alapelvekkel összhangban

 • "Legitim hirdetési gyakorlatok"
  szinonimája:
 • törvényes

4. Authorized, sanctioned by, or in accordance with law

 • "A legitimate government"
  synonym:
 • lawful
 • ,
 • legitimate
 • ,
 • licit

4. Törvény által engedélyezett, szankcionált vagy azzal összhangban

 • "Törvényes kormány"
  szinonimája:
 • törvényes
 • ,
 • licit