Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leap" into Hungarian language

A "ugrás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Leap

[Leap]
/lip/

noun

1. A light, self-propelled movement upwards or forwards

  synonym:
 • leap
 • ,
 • leaping
 • ,
 • spring
 • ,
 • saltation
 • ,
 • bound
 • ,
 • bounce

1. Könnyű, önjáró mozgás felfelé vagy előre

  szinonimája:
 • ugrás
 • ,
 • tavasz
 • ,
 • saltation
 • ,
 • kötött
 • ,
 • ugrál

2. An abrupt transition

 • "A successful leap from college to the major leagues"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump
 • ,
 • saltation

2. Hirtelen átmenet

 • "Sikeres ugrás az egyetemen a fő ligákba"
  szinonimája:
 • ugrás
 • ,
 • saltation

3. A sudden and decisive increase

 • "A jump in attendance"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

3. Hirtelen és határozott növekedés

 • "Ugrás a jelenlétben"
  szinonimája:
 • ugrás

4. The distance leaped (or to be leaped)

 • "A leap of 10 feet"
  synonym:
 • leap

4. A távolság ugrott ( vagy ugrálható )

 • "10 láb ugrás"
  szinonimája:
 • ugrás

verb

1. Move forward by leaps and bounds

 • "The horse bounded across the meadow"
 • "The child leapt across the puddle"
 • "Can you jump over the fence?"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • bound
 • ,
 • spring

1. Haladjon előre ugrásszerűen

 • "A ló a réten határolt"
 • "A gyermek ugrott át a pocsolya"
 • "- átugrani a kerítésen?"
  szinonimája:
 • ugrás
 • ,
 • kötött
 • ,
 • tavasz

2. Pass abruptly from one state or topic to another

 • "Leap into fame"
 • "Jump to a conclusion"
 • "Jump from one thing to another"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump

2. Hirtelen átkerül az egyik államból vagy témáról a másikra

 • "Ugrás a hírnévbe"
 • "Ugrás a következtetésre"
 • "Ugrás egyik dologról a másikra"
  szinonimája:
 • ugrás

3. Jump down from an elevated point

 • "The parachutist didn't want to jump"
 • "Every year, hundreds of people jump off the golden gate bridge"
 • "The widow leapt into the funeral pyre"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • jump off

3. Ugorj le egy emelt pontról

 • "Az ejtőernyős nem akart ugrani"
 • "Évente több száz ember ugrik le az aranykapu hídról"
 • "Az özvegy ugrott a temetkezési helyre"
  szinonimája:
 • ugrás
 • ,
 • ugorj le

4. Cause to jump or leap

 • "The trainer jumped the tiger through the hoop"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

4. Ugrani vagy ugrani

 • "Az edző átugrotta a tigrist a karikán"
  szinonimája:
 • ugrás

Examples of using

Quitting my office job was a leap in the dark.
Az állásom elhagyása egy ugrás volt az ismeretlenbe.