Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lather" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „bőr“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Lather

[Habzik]
/læðər/

noun

1. The froth produced by soaps or detergents

  synonym:
 • soapsuds
 • ,
 • suds
 • ,
 • lather

1. A szappanok vagy mosószerek által termelt hab

  szinonimája:
 • szappanhab
 • ,
 • habzik

2. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

2. Aktív aggodalomból eredő izgatottság

 • "„ne szállj be egy pörköltbe“"
 • "„izzadt a vizsgák miatt“"
  szinonimája:
 • fret
 • ,
 • pörkölt
 • ,
 • izzadság
 • ,
 • habzik
 • ,
 • hervad

3. A workman who puts up laths

  synonym:
 • lather

3. Egy munkás, aki léceket tesz fel

  szinonimája:
 • habzik

4. The foam resulting from excessive sweating (as on a horse)

  synonym:
 • lather

4. A túlzott izzadásból eredő hab (mint a lovon)

  szinonimája:
 • habzik

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Erősen verjük ostorral vagy rúddal

 • "„a tanár gyakran megkorbácsolta a diákokat“"
 • "„a gyerekeket súlyosan leverték“"
  szinonimája:
 • korbácsolás
 • ,
 • welt
 • ,
 • ostor
 • ,
 • habzik
 • ,
 • szempillaspirál
 • ,
 • perjel
 • ,
 • szíj
 • ,
 • lecsap

2. Form a lather

 • "The shaving cream lathered"
  synonym:
 • lather

2. Habot képezni

 • "„a borotvakrém esztergált“"
  szinonimája:
 • habzik

3. Exude sweat or lather

 • "This unfit horse lathers easily"
  synonym:
 • lather

3. Izzadság vagy hab árad

 • "„ez az alkalmatlan ló könnyen habzik“"
  szinonimája:
 • habzik

4. Rub soap all over, usually with the purpose of cleaning

  synonym:
 • soap
 • ,
 • lather

4. Dörzsölje végig a szappant, általában tisztítás céljából

  szinonimája:
 • szappan
 • ,
 • habzik