Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "know" into Hungarian language

A "know" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Know

[Tudni]
/noʊ/

noun

1. The fact of being aware of information that is known to few people

 • "He is always in the know"
  synonym:
 • know

1. Az a tény, hogy tisztában vannak olyan információkkal, amelyek kevés ember számára ismertek

 • "Mindig ismeri"
szinonimája:
 • tudom

verb

1. Be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information

 • Possess knowledge or information about
 • "I know that the president lied to the people"
 • "I want to know who is winning the game!"
 • "I know it's time"
  synonym:
 • know
 • ,
 • cognize
 • ,
 • cognise

1. Ismeri vagy ismeri a tényeket vagy egy adott információt

 • Rendelkezzen ismeretekkel vagy információkkal
 • "Tudom, hogy az elnök hazudott az embereknek"
 • "Tudni akarom, ki nyeri a játékot!"
 • "Tudom, hogy itt az ideje"
szinonimája:
 • tudom,
 • cognize,
 • cognise

2. Know how to do or perform something

 • "She knows how to knit"
 • "Does your husband know how to cook?"
  synonym:
 • know

2. Tudja, hogyan kell csinálni vagy végrehajtani valamit

 • "Tudja, hogyan kell kötni"
 • "Tudja a férje, hogyan kell főzni?"
szinonimája:
 • tudom

3. Be aware of the truth of something

 • Have a belief or faith in something
 • Regard as true beyond any doubt
 • "I know that i left the key on the table"
 • "Galileo knew that the earth moves around the sun"
  synonym:
 • know

3. Tisztában kell lennie valami igazságával

 • Hinni vagy hinni valamiben
 • Minden kétséget kizáróan igaznak tekint
 • "Tudom, hogy a kulcsot hagytam az asztalon"
 • "Galileo tudta, hogy a föld mozog a nap körül"
szinonimája:
 • tudom

4. Be familiar or acquainted with a person or an object

 • "She doesn't know this composer"
 • "Do you know my sister?"
 • "We know this movie"
 • "I know him under a different name"
 • "This flower is known as a peruvian lily"
  synonym:
 • know

4. Ismeri vagy ismeri egy személyt vagy tárgyat

 • "Nem ismeri ezt a zeneszerzőt"
 • "- ismeri a nővéremet?"
 • "Ismerjük ezt a filmet"
 • "Más néven ismerem őt"
 • "Ezt a virágot perui liliomnak nevezik"
szinonimája:
 • tudom

5. Have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations

 • "I know the feeling!"
 • "Have you ever known hunger?"
 • "I have lived a kind of hell when i was a drug addict"
 • "The holocaust survivors have lived a nightmare"
 • "I lived through two divorces"
  synonym:
 • know
 • ,
 • experience
 • ,
 • live

5. Első kézből ismeri az államokat, helyzeteket, érzelmeket vagy érzéseket

 • "Ismerem az érzést!"
 • "Ismertél már éhséget?"
 • "Egyfajta pokolban éltem, amikor drogfüggő voltam"
 • "A holokauszt túlélői rémálomban éltek"
 • "Két váláson éltem át"
szinonimája:
 • tudom,
 • tapasztalat,
 • élő

6. Accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority

 • "The crown prince was acknowledged as the true heir to the throne"
 • "We do not recognize your gods"
  synonym:
 • acknowledge
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • know

6. Fogadja el a ( valakit ) annak, amire állítják, vagy fogadja el hatalmát és hatalmát

 • "A koronaherceget elismerték a trón valódi örököseként"
 • "Nem ismerjük fel az isteneiteket"
szinonimája:
 • elismer,
 • felismerni,
 • felismerni,
 • tudom

7. Have fixed in the mind

 • "I know latin"
 • "This student knows her irregular verbs"
 • "Do you know the poem well enough to recite it?"
  synonym:
 • know

7. Rögzítettek az elmében

 • "Ismerem a latinul"
 • "Ez a hallgató ismeri a szabálytalan igeit"
 • "Ismeri a verset elég jól ahhoz, hogy elmondja?"
szinonimája:
 • tudom

8. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

8. Nemi kapcsolatban állnak

 • "Ez a hallgató mindenkivel alszik a kollégiumban"
 • "Ádám ismerte évát"
 • "Voltál már valaha intim ezzel az emberrel?"
szinonimája:
 • együtt aludni,
 • gurulj a széna,
 • szerelem,
 • ki,
 • szerelem,
 • aludni,
 • feküdj,
 • szexelni,
 • tudom,
 • csináld,
 • légy intim,
 • közösüléssel rendelkeznek,
 • távolítsd el,
 • tedd le,
 • csavar,
 • fasz,
 • jazz,
 • eff,
 • púp,
 • fekszel,
 • ágy,
 • menj rá,
 • bumm,
 • add tovább,
 • bonk

9. Know the nature or character of

 • "We all knew her as a big show-off"
  synonym:
 • know

9. Ismeri a természetét vagy jellegét

 • "Mindannyian nagy show-offként ismertük őt"
szinonimája:
 • tudom

10. Be able to distinguish, recognize as being different

 • "The child knows right from wrong"
  synonym:
 • know

10. Képesnek kell lennie megkülönböztetni, felismerni, hogy különbözik egymástól

 • "A gyermek tudja, hogy jobbról rosszról"
szinonimája:
 • tudom

11. Perceive as familiar

 • "I know this voice!"
  synonym:
 • know

11. Érzékeli ismerősnek

 • "Ismerem ezt a hangot!"
szinonimája:
 • tudom

Examples of using

I didn't know how to answer his question.
Nem tudtam, hogyan válaszoljak a kérdésére.
I have to know.
Tudnom kell.
I don't know where she lives.
Nem tudom, hol él a hölgy.