Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "knock" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a „kopogás“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Knock

[Kopogás]
/nɑk/

noun

1. The sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing)

 • "The knocking grew louder"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • knocking

1. A kopogás hangja (mint az ajtón vagy a motorban vagy a csapágyban)

 • "„a kopogás egyre hangosabb lett“"
  szinonimája:
 • kopogás

2. Negative criticism

  synonym:
 • knock
 • ,
 • roast

2. Negatív kritika

  szinonimája:
 • kopogás
 • ,
 • sült

3. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

3. Egy erőteljes ütés

 • "„a hirtelen kopogás padlóra állította“"
 • "„egy ütést vett az arcába“"
 • "„dörömböl a feje“"
  szinonimája:
 • kopogás
 • ,
 • bash
 • ,
 • bumm
 • ,
 • összetörni
 • ,
 • öv

4. A bad experience

 • "The school of hard knocks"
  synonym:
 • knock

4. Egy rossz tapasztalat

 • "„a kemény kopogások iskolája“"
  szinonimája:
 • kopogás

5. The act of hitting vigorously

 • "He gave the table a whack"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • belt
 • ,
 • rap
 • ,
 • whack
 • ,
 • whang

5. Az erőteljes ütés aktusa

 • "- megütötte az asztalt"
  szinonimája:
 • kopogás
 • ,
 • öv
 • ,
 • rap
 • ,
 • ütés
 • ,
 • whang

verb

1. Deliver a sharp blow or push :"he knocked the glass clear across the room"

  synonym:
 • knock
 • ,
 • strike hard

1. Adjon éles ütést vagy lökést: „tisztára ütötte az üveget a szobán“"

  szinonimája:
 • kopogás
 • ,
 • keményen üss

2. Rap with the knuckles

 • "Knock on the door"
  synonym:
 • knock

2. Rap az ujjakkal

 • "„kopogj az ajtón“"
  szinonimája:
 • kopogás

3. Knock against with force or violence

 • "My car bumped into the tree"
  synonym:
 • bump
 • ,
 • knock

3. Erőszakkal vagy erőszakkal kopogtass ellene

 • "„az autóm nekiütközött a fának“"
  szinonimája:
 • dudor
 • ,
 • kopogás

4. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

4. Készítsen könnyű, ismétlődő csapokat egy felületen

 • "„türelmetlenül kopogtatta az ujjait az asztalon“"
  szinonimája:
 • csap
 • ,
 • rap
 • ,
 • kopogás
 • ,
 • rózsaszínű

5. Sound like a car engine that is firing too early

 • "The car pinged when i put in low-octane gasoline"
 • "The car pinked when the ignition was too far retarded"
  synonym:
 • pink
 • ,
 • ping
 • ,
 • knock

5. Úgy hangzik, mint egy autómotor, amely túl korán tüzel

 • "„az autó pingált, amikor alacsony oktánszámú benzint tettem be“"
 • "„az autó rózsaszínűvé vált, amikor a gyújtás túlságosan késleltetett volt“"
  szinonimája:
 • rózsaszínű
 • ,
 • ping
 • ,
 • kopogás

6. Find fault with

 • Express criticism of
 • Point out real or perceived flaws
 • "The paper criticized the new movie"
 • "Don't knock the food--it's free"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • criticize
 • ,
 • criticise
 • ,
 • pick apart

6. Keressen hibát a

 • Kifejezett kritika a
 • Mutasson rá valós vagy vélt hibákra
 • "„a lap bírálta az új filmet“"
 • "„ne kopogtasd az ételt - ingyenes“"
  szinonimája:
 • kopogás
 • ,
 • kritizálni
 • ,
 • kritizalni
 • ,
 • szedjétek szét